Get Adobe Flash player

Các loại phụ cấp

I. PHỤ CẤP CHỨC VỤ


II. PHỤ CẤP ƯU ĐÃI CHO GIÁO VIÊN

 

III. PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỘC HẠI