giáo dục quốc phòng

 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng An ninh đối tượng 4

  Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, năm 2016 dành cho các đối tượng là Trưởng phó bộ môn, Giảng viên, Chuyên viên (tương đương) và đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (không phải là đối tượng 3) và chưa tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 nhiệm kỳ (2010-2015). Thời gian dự kiến học tập từ ngày 05/12/2016 đến 10/12/2016 tại Trường Đại học Cần Thơ.

  Ban Giám hiệu đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức trong đơn vị tham gia học là điều kiện bắt buộc quy định chung số lượng được yêu cầu và phản hồi danh sách gửi về Phòng Tổ chức-Cán bộ tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét quyết định, thời hạn từ nay đến hết ngày 21/11/2016 là hạn cuối.

  (Kèm theo danh sách những viên chức, người lao động thuộc đối tượng 4 chưa tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN từ năm 2010 đến nay).

  DANH SÁCH THUỘC ĐỐI TƯỢNG 4 CHƯA THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG QUỐC PHÒNG AN NINH TỪ NĂM 2014 ĐẾN NAY VÀ DỰ KIẾN ĐI HỌC NĂM 2016

  Stt Họ tên Đơn vị Chức danh
  1 Bùi Lê Anh Tuấn Ban QLDA ODA  Giảng viên
  2 Châu Thị Tìm Ban QLDA ODA  Chuyên viên
  3 Trần Thanh Điền Ban QLDA ODA  Chuyên viên
  4 Ninh Hữu Phương Ban Quản lý Công trình Chuyên viên chính
  5 Châu Hoàng Cầu Bộ môn GDTC Giảng viên
  6 Đoàn Thu ánh Điểm Bộ môn GDTC Giảng viên
  7 Lê Bá Tường Bộ môn GDTC Giảng viên
  8 Lê Phương Hùng Bộ môn GDTC Giảng viên
  9 Nguyễn Hữu Tri Bộ môn GDTC Giảng viên
  10 Trần Thị Xoan Bộ môn GDTC GV -Phó bộ môn
  11 Bùi Minh Quân Khoa CNTT&TT Giáo viên trung học
  12 Hồ Văn Tú Khoa CNTT&TT Giảng viên
  13 Hoàng Minh Trí Khoa CNTT&TT GVTH CĐ-CB PVGD
  14 Huỳnh Phụng Toàn Khoa CNTT&TT Giảng viên
  15 Huỳnh Tuấn Hảo Khoa CNTT&TT Kỹ sư
  16 Lê Thị Diễm Khoa CNTT&TT Giảng viên
  17 Lưu Thị Trúc Tâm Khoa CNTT&TT Thư viện viên
  18 Nguyễn Công Huy Khoa CNTT&TT GV -GĐTT, Phó bộ môn
  19 Nguyễn Đức Khoa Khoa CNTT&TT GV-Phó bộ môn
  20 Nguyễn Nhị Gia Vinh Khoa CNTT&TT GV-Q.Trưởng bộ môn
  21 Nguyễn Thái Nghe Khoa CNTT&TT Giảng viên
  22 Nguyễn Thị Thùy Linh Khoa CNTT&TT Kỹ thuật viên,PVGD
  23 Nguyễn Trọng Nghĩa Khoa CNTT&TT Giảng viên
  24 Phạm Thế Phi Khoa CNTT&TT GV-Q.Trưởng bộ môn
  25 Phan Thượng Cang Khoa CNTT&TT Giảng viên
  26 Thái Minh Tuấn Khoa CNTT&TT Giảng viên
  27 Trần Thị Tố Quyên Khoa CNTT&TT Giảng viên
  28 Vũ Duy Linh Khoa CNTT&TT Giảng viên
  29 Bùi Thanh Chiến Khoa Công nghệ Giảng viên
  30 Bùi Thiện Chánh Khoa Công nghệ CV -Chánh VP,TL.TC
  31 Đỗ Nguyễn Duy Phương Khoa Công nghệ Giảng viên
  32 Đoàn Thị Kiều My Khoa Công nghệ Chuyên viên
  33 Hồ Minh Nhị Khoa Công nghệ Giảng viên
  34 Hồ Thị Kim Thoa Khoa Công nghệ Giảng viên
  35 Hồ Trung Dũng Khoa Công nghệ Giáo viên trung học
  36 Hoàng Vĩ Minh Khoa Công nghệ Giảng viên chính
  37 Huỳnh Kim Hoa Khoa Công nghệ Giảng viên
  38 Huỳnh Liên Hương Khoa Công nghệ Giảng viên
  39 Huỳnh Thu Hạnh Khoa Công nghệ Giảng viên
  40 Lại Thị Trâm Anh Khoa Công nghệ Thư viện viên
  41 Lê Đức Duy Khoa Công nghệ Giảng viên
  42 Lê Gia Lâm Khoa Công nghệ Giảng viên
  43 Lê Ngọc Lân Khoa Công nghệ GV -Phó bộ môn
  44 Lê Phan Hưng Khoa Công nghệ Giảng viên
  45 Lương Huỳnh Vủ Thanh Khoa Công nghệ Giảng viên
  46 Ngô Trương Ngọc Mai Khoa Công nghệ Giảng viên
  47 Ngô Văn Ánh Khoa Công nghệ Giảng viên
  48 Nguyễn Cao Quí Khoa Công nghệ Giảng viên
  49 Nguyễn Minh Luân Khoa Công nghệ GV -Phó bộ môn
  50 Nguyễn Ngọc Em Khoa Công nghệ NV kỹ thuật cơ quan
  51 Nguyễn Nhựt Duy Khoa Công nghệ Giảng viên
  52 Nguyễn Phương Nam Khoa Công nghệ GVTH-CB PVGD
  53 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Công nghệ Giảng viên
  54 Nguyễn Thị Lệ Thủy Khoa Công nghệ Giảng viên
  55 Nguyễn Thị Thanh Thủy Khoa Công nghệ Nhân viên kỹ thuật
  56 Nguyễn Trường Thành Khoa Công nghệ GVTH-PVGD
  57 Nguyễn Văn Dũng Khoa Công nghệ Giảng viên
  58 Nguyễn Văn Khải Khoa Công nghệ Giảng viên
  59 Phạm Duy Nghiệp Khoa Công nghệ GV -Phụ trách PTN
  60 Phạm Ngọc Long Khoa Công nghệ Giảng viên
  61 Phạm Văn Bình Khoa Công nghệ Giảng viên
  62 Phạm Xuân Hào Khoa Công nghệ Giảng viên
  63 Phan Thanh Lương Khoa Công nghệ GV-Phó Xưởng+PGĐTT
  64 Phan Văn Nhiều Khoa Công nghệ Chuyên viên cao đẳng
  65 Phương Thanh Vũ Khoa Công nghệ Giảng viên
  66 Quách Ngọc Thịnh Khoa Công nghệ Giáo viên trung học
  67 Thái Minh Khoa Khoa Công nghệ Nhân viên kỹ thuật
  68 Trần Thị Bích Quyên Khoa Công nghệ Giảng viên
  69 Trần Thị Mỹ Dung Khoa Công nghệ Giảng viên
  70 Trần Văn Hừng Khoa Công nghệ Giảng viên chính
  71 Trương Quốc Bảo Khoa Công nghệ Giảng viên
  72 Trương Văn Thảo Khoa Công nghệ Giảng viên chính
  73 Văn Minh Nhựt Khoa Công nghệ Giảng viên chính
  74 Nguyễn Khánh Linh Khoa KHCT Giảng viên
  75 Nguyễn Thị Kim Chi Khoa KHCT Giảng viên, Trưởng BM
  76 Phạm Công Thiện Khoa KHCT Chuyên viên
  77 Phan Thị Phương Anh Khoa KHCT Giảng viên, Phó trưởng BM
  78 Trần Thanh Quang Khoa KHCT Giảng viên chính
  79 Trần Thị Kim Pha Khoa KHCT NV bán hàng
  80 Phan Văn Thạng Khoa KHCT GVC-Trưởng bộ môn
  81 Trần Thị Tuyết Hà Khoa KHCT Giảng viên chính
  82 Đái Thị Xuân Trang Khoa KHTN Giảng viên
  83 Đặng Hoàng Tâm Khoa KHTN Giảng viên
  84 Dương Thị Tuyền Khoa KHTN Giảng viên
  85 Huỳnh Anh Duy Khoa KHTN Giảng viên
  86 Lê Thanh Phước Khoa KHTN Giảng viên chính
  87 Lê Thanh Tùng Khoa KHTN Giảng viên
  88 Lê Thị Bạch Khoa KHTN Giảng viên
  89 Lê Thị Kiều Oanh Khoa KHTN Giảng viên chính
  90 Nguyễn Hữu Khánh Khoa KHTN GVC-Trưởng bộ môn
  91 Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa KHTN Giảng viên
  92 Nguyễn Thị Dơn Khoa KHTN Giảng viên
  93 Nguyễn Thị Kim Chi Khoa KHTN Giảng viên
  94 Nguyễn Thị Kim Ngân Khoa KHTN Giảng viên
  95 Nguyễn Thị Phi Oanh Khoa KHTN GVC, Phó BM
  96 Nguyễn Trí Tuấn Khoa KHTN GV -Chánh VP khoa
  97 Nguyễn Trọng Tuân Khoa KHTN Giảng viên
  98 Phan Kim Định Khoa KHTN Giảng viên
  99 Trần Thị Cẩm Nhung Khoa KHTN Chuyên viên
  100 Trần Thị Ngọc Thảo Khoa KHTN Giảng viên
  101 Trần Văn Lý Khoa KHTN Giảng viên
  102 Trần Yến Mi Khoa KHTN Giảng viên
  103 Võ Văn Tài Khoa KHTN GVC, Phó BM
  104 Huỳnh Thị Trang Khoa KHXH&NV Giảng viên chính
  105 Nguyễn Huỳnh Mai Khoa KHXH&NV GVC, Trưởng BM
  106 Lê Thị Tố Quyên Khoa KHXH&NV Giảng viên
  107 Nguyễn Thị Kiều Oanh Khoa KHXH&NV Giảng viên
  108 Võ Văn Thảo Khoa KHXH&NV Chuyên viên
  109 Thạch Chanh Đa Khoa KHXH&NV Giảng viên
  110 Huỳnh Phú Tân Khoa Kinh tế Chuyên viên
  111 Lê Tín Khoa Kinh tế Giảng viên
  112 Nguyễn Thị Lan Anh Khoa Kinh tế Giảng viên
  113 Trần Khánh Dung Khoa Kinh tế Giảng viên
  114 Trương Thị Ánh Vân Khoa Kinh tế Chuyên viên
  115 Châu Thị Lệ Duyên Khoa Kinh tế Giảng viên
  116 Huỳnh Trường Huy Khoa Kinh tế GV-Trưởng bộ môn
  117 La Nguyễn Thùy Dung Khoa Kinh tế GV, Phó trưởng BM
  118 Lê Phước Hương Khoa Kinh tế GV-Phó bộ môn
  119 Nguyễn Hữu Đặng Khoa Kinh tế GV-Trưởng bộ môn
  120 Nguyễn Phạm Thanh Nam Khoa Kinh tế GVC-Phó trưởng BM
  121 Nguyễn Thị Kim Phượng Khoa Kinh tế Giảng viên
  122 Nguyễn Văn Ngân Khoa Kinh tế GV-Phó bộ môn
  123 Phan Anh Tú Khoa Kinh tế Giảng viên, Trưởng BM
  124 Phan Thị Ngọc Khuyên Khoa Kinh tế Giảng viên chính
  125 Tống Yên Đan Khoa Kinh tế Giảng viên
  126 Trần Thụy ái Đông Khoa Kinh tế Giảng viên
  127 Võ Văn Dứt Khoa Kinh tế Giảng viên, Phó trưởng BM
  128 Cao Nhất Linh Khoa Luật Giảng viên, Trưởng BM
  129 Lê Huỳnh Phương Chinh Khoa Luật Giảng viên
  130 Nguyễn Lan Hương Khoa Luật Giảng viên
  131 Nguyễn Thị Hoàng Lâm Khoa Luật Thư viện viên
  132 Nguyễn Văn Tròn Khoa Luật Giảng viên
  133 Tăng Thanh Phương Khoa Luật Giảng viên, Phó trưởng BM
  134 Võ Duy Nam Khoa Luật Giảng viên
  135 Võ Thị Phương Uyên Khoa Luật Giảng viên
  136 Nguyễn Hồng Đức Khoa MT&TNTN Tập sự giảng viên
  137 Nguyễn Văn Nàng Khoa MT&TNTN Giảng viên, Chánh VP
  138 Bùi Thị Nga Khoa MT&TNTN GVC, Phó Giáo sư
  139 Ngô Thụy Diễm Trang Khoa MT&TNTN Giảng viên
  140 Nguyễn Thị Như Ngọc Khoa MT&TNTN Giảng viên
  141 Phạm Văn Toàn Khoa MT&TNTN Giảng viên, Trưởng BM
  142 Phạm Thanh Vũ Khoa MT&TNTN Giảng viên, Phó trưởng BM
  143 Huỳnh Chí Minh Huyên Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  144 Lý Thị Bích Phượng Khoa Ngoại ngữ GV, Phó GĐTT
  145 Nguyễn Thái Hữu Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  146 Nguyễn Thành Đức Khoa Ngoại ngữ Giảng viên chính
  147 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  148 Nguyễn Thị Kim Thi Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  149 Nguyễn Văn Lợi Khoa Ngoại ngữ GVC, Trưởng BM
  150 Nguyễn Văn Sáu Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  151 Phan Thị Mỹ Khánh Khoa Ngoại ngữ Giảng viên chính
  152 Tăng Đinh Ngọc Thảo Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  153 Trương Kim Ngân Khoa Ngoại ngữ Chuyên viên
  154 Đỗ Xuân Hải Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  155 Dương Thị Duyên Khoa Ngoại ngữ Giảng viên chính
  156 Hồng Lư Chí Toàn Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  157 Huỳnh Minh Hiền Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  158 Huỳnh Trung Vũ Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  159 Huỳnh Văn Hiến Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  160 Lê Công Tuấn Khoa Ngoại ngữ Giảng viên, Phó trưởng BM
  161 Nguyễn Thị Phương Hoa Khoa Ngoại ngữ CV -TL giáo vụ
  162 Nguyễn Thị Phương Hồng Khoa Ngoại ngữ Giảng viên, Trưởng BM
  163 Nguyễn Thị Việt Anh Khoa Ngoại ngữ Giảng viên chính
  164 Phương Hoàng Yến Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
  165 Bùi Văn Tùng Khoa NN &SHƯD Giáo viên trung học
  166 Cao Thị Sáng Khoa NN &SHƯD Thư viện viên TC
  167 Châu Minh Khôi Khoa NN &SHƯD Phó Giáo sư, Trưởng BM
  168 Đỗ Thị Xuân Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  169 Dương Minh Viễn Khoa NN &SHƯD Giảng viên, Phó trưởng BM
  170 Dương Trí Dũng Khoa NN &SHƯD GVC, Phó trưởng BM
  171 Hồ Quảng Đồ Khoa NN &SHƯD Phó Giáo sư, Chánh VP
  172 Hồ Thanh Thâm Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  173 Lâm Thị Việt Hà Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  174 Lê Nguyễn Đoan Duy Khoa NN &SHƯD Phó Giáo sư, Trưởng BM
  175 Lê Văn Bé Khoa NN &SHƯD Phó Giáo sư, Trưởng BM
  176 Lưu Thái Danh Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  177 Ngô Ngọc Hưng Khoa NN &SHƯD Giảng viên cao cấp
  178 Nguyễn Công Hà Khoa NN &SHƯD CBGD -Phó Bộ môn
  179 Nguyễn Hữu Kiệt Khoa NN &SHƯD Nghiên cứu viên
  180 Nguyễn Khởi Nghĩa Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  181 Nguyễn Thị Hoàng Minh Khoa NN &SHƯD Kỹ sư
  182 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  183 Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  184 Nguyễn Thị Thu Nga Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  185 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  186 Nguyễn Văn Quí Khoa NN &SHƯD Nghiên cứu viên
  187 Phạm Ngọc Lân Khoa NN &SHƯD Nhân viên bảo vệ
  188 Phạm Tấn Nhã Khoa NN &SHƯD Gảing viên
  189 Phạm Thị Phương Thảo Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  190 Thái Kim Tuyến Khoa NN &SHƯD Kỹ thuật viên
  191 Thiệu Thị Cẩm Lan Khoa NN &SHƯD Thư viện viên
  192 Trần Bá Linh Khoa NN &SHƯD Giảng viên
  193 Nguyễn Hữu Giao Tiên Khoa Sau Đại học Chuyên viên
  194 Bùi Phương Thanh Huấn Khoa Sư phạm Giảng viên chính
  195 Châu Hoàng Trung Khoa Sư phạm Giảng viên
  196 Đặng Mai Khanh Khoa Sư phạm GVC -Phó bộ môn
  197 Đặng Minh Quân Khoa Sư phạm Giảng viên
  198 Đặng Thị Hoa Khoa Sư phạm Giảng viên
  199 Đặng Thị Tầm Khoa Sư phạm GV -Phó bộ môn
  200 Đỗ Thị Phương Thảo Khoa Sư phạm Giảng viên
  201 Hồ Thị Thu Hồ Khoa Sư phạm GVC -Phó bộ môn
  202 Huỳnh Thị Thúy Diễm Khoa Sư phạm GV -Phó bộ môn
  203 Lê Đình Bích Khoa Sư phạm Giảng viên
  204 Lê Phương Thảo Khoa Sư phạm Giảng viên
  205 Lê Thị Minh Thu Khoa Sư phạm GV-Trưởng bộ môn
  206 Lê Thị Ngọc Bích Khoa Sư phạm Giảng viên
  207 Lưu Hoàng Anh Khoa Sư phạm Giảng viên
  208 Ngô Ngọc Trân Khoa Sư phạm Giảng viên
  209 Ngô Quốc Luân Khoa Sư phạm GVTH-PVGD
  210 Nguyễn Điền Trung Khoa Sư phạm Giảng viên
  211 Nguyễn Hữu Thành Khoa Sư phạm Giảng viên
  212 Nguyễn Minh Thành Khoa Sư phạm Giảng viên
  213 Nguyễn Thị Hà Khoa Sư phạm Giảng viên
  214 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Khoa Sư phạm Giảng viên
  215 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Khoa Sư phạm Giảng viên chính
  216 Nguyễn Thị Ngọc Trang Khoa Sư phạm Giảng viên
  217 Nguyễn Thị Phú Khoa Sư phạm Chuyên viên cao đẳng
  218 Nguyễn Thị Thúy Hằng Khoa Sư phạm Giảng viên
  219 Nguyễn Thụy Thùy Dương Khoa Sư phạm Giảng viên
  220 Phan Thành Tâm Khoa Sư phạm Giảng viên
  221 Phan Thị Mai Khoa Sư phạm Giảng viên chính
  222 Phan Thị Mỹ Hằng Khoa Sư phạm Giảng viên chính
  223 Phùng Thị Hằng Khoa Sư phạm Giảng viên
  224 Trần Minh Thuận Khoa Sư phạm Giảng viên
  225 Trần Thị Anh Thư Khoa Sư phạm Giảng viên
  226 Trần Thị Phương Thảo Khoa Sư phạm Giảng viên
  227 Trần Thị Thanh Thúy Khoa Sư phạm Giảng viên chính
  228 Trần Thị Thu Khoa Sư phạm Thư viện viên
  229 Trương Trúc Phương Khoa Sư phạm Giảng viên
  230 Võ Thị Thanh Phương Khoa Sư phạm Giảng viên chính
  231 Bùi Minh Tâm Khoa Thủy sản GV -Phó bộ môn
  232 Đỗ Thị Thanh Hương Khoa Thủy sản Giảng viên chính
  233 Dương Thị Hoàng Oanh Khoa Thủy sản Giảng viên
  234 Lê Thị Kim Liên Khoa Thủy sản Chuyên viên
  235 Lê Thị Minh Thủy Khoa Thủy sản Giảng viên
  236 Mai Viết Văn Khoa Thủy sản Giảng viên
  237 Ngô Thị Thu Thảo Khoa Thủy sản Giảng viên chính
  238 Nguyễn Hữu Thoại Khoa Thủy sản Chuyên viên cao đẳng
  239 Nguyễn Thanh Toàn Khoa Thủy sản Giảng viên chính
  240 Nguyễn Thị Hồng Vân Khoa Thủy sản Giảng viên
  241 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Thủy sản Giảng viên
  242 Trần Minh Phú Khoa Thủy sản Giảng viên
  243 Trần Thị Hồng Hạnh Khoa Thủy sản Chuyên viên
  244 Trương Thị Mộng Thu Khoa Thủy sản Giảng viên
  245 Võ Thành Toàn Khoa Thủy sản GVTH-PVGD
  246 Bùi Thị Thúy Minh Khoa XHXH&NV Giảng viên
  247 Đỗ Văn Thọ Nhà Xuất bản ĐHCT Nhân viên phục vụ
  248 Dương Quang Lâm Nhà Xuất bản ĐHCT Nhân viên kỹ thuật
  249 Lê Văn Út Phòng Công tác Sinh viên Chuyên viên
  250 Huỳnh Văn Tú Phòng Đào tạo Chuyên viên cao đẳng
  251 Lê Thị Thùy Trang Phòng Tài vụ Kế toán viên
  252 Nguyễn Thanh Đạt Phòng Tài vụ Kế toán viên trung cấp
  253 Nguyễn Thị Thúy Phòng Tài vụ Thủ quỹ cơ quan, đơn vị
  254 Phạm Thị Thu Trang Phòng Tài vụ Kế toán viên
  255 Phan Thị Mỹ Hoàng Phòng Tài vụ Kế toán viên
  256 Trần Thị Thu Trang Phòng Tài vụ Kế toán viên t/cấp
  257 Trương Thị Ngọc Linh Phòng Tài vụ Kế toán viên
  258 Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB Chuyên viên
  259 Sơn Búp Pha Phòng TCCB Chuyên viên
  260 Bùi Văn Phong Phòng TCCB NV bảo vệ cơ quan
  261 Nguyễn Trung Kiên Trung tâm CN phần mềm Nghiên cứu viên
  262 Trần Thị Hồng Hạnh Trung tâm GDQP Nhân viên văn thư
  263 Nguyễn Hồ Hạ Nguyên Trung tâm Học liệu Thư viện viên
  264 Nguyễn Thành Trung Trung tâm Học liệu Nhân viên thư viện
  265 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trung tâm Học liệu TVV-Tổ trưởng
  266 Thạch Thị Tuyến Trung tâm Học liệu Thư viện viên cao đẳng
  267 Trần Thùy Trang Trung tâm Học liệu Thư viện viên cao đẳng
  268 Võ Thị Bạch Trúc Trung tâm Học liệu Thư viện viên
  269 Huỳnh Hồng Huyền Trung tâm Ngoại ngữ Giảng viên
  270 Võ Minh Đức Trung tâm Ngoại ngữ Giảng viên
  271 Lê Nguyễn Ngọc Yến Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  272 Lê Tấn Phong Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  273 Lê Thị Tuyết Phượng Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  274 Nguyễn Thanh Phong Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  275 Nguyễn Văn Kham Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  276 Phạm Minh Khánh Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  277 Phạm Thị Bích Mơ Trường THPT TH SP Chuyên viên 
  278 Phan Kim Hương Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  279 Quan Văn Út Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  280 Trần Quang Dinh Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  281 Trần Thị Thu Hằng Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  282 Trương Ngọc Trinh Trường THPT TH SP Kế toán viên
  283 Võ Minh Hải Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  284 Vũ Thị Thùy Trang Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
  285 Nguyễn Thị Pha Viện NC&PT CNSH Giảng viên
  286 Võ Văn Song Toàn Viện NC&PT CNSH Giảng viên
  287 Trà Phan Hoa Lan Viện NC&PT CNSH Kế toán viên
  288 Võ Thị Thanh Lộc Viện NCPT ĐBSCL GVC, Phó Giáo sư
  289 Lê Cảnh Dũng Viện NCPT ĐBSCL GVC, Trưởng BM
  290 Lê Vân Thủy Tiên Viện NCPT ĐBSCL Chuyên viên
  291 Trương Thị Anh Đào Viện NCPT ĐBSCL Chuyên viên
  292 Võ Văn Hà Viện NCPT ĐBSCL NCV-Tổ phó
  293 Lê Nguyễn Hải Đăng VP Đảng&các Đoàn thể Chuyên viên
 • Thông báo tuyển dụng lao động (đợt tháng 6 năm 2016)

  Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển người lao động làm viêc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau:hethanthongbao

  1. Khoa Khoa học Tự nhiên:

  * Bộ môn Hóa học:Cần tuyển 01 Nhân viên phục vụ (phòng thí nghiệm)

  Yêu cầu:

  - Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

  - Biết sử dụng vi tính văn phòng và tiếng Anh giao tiếp căn bản.

  - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng thí nghiệm từ 6 tháng trở lên.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn