tập huấn

 • Tài liệu lớp Kỹ năng giao tiếp - Lễ tân hành chính

  Dưới đây là tài liệu Tài liệu lớp Kỹ năng giao tiếp - Lễ tân hành chính mà các thầy cô giảng viên đã gửi cho BTC, mọi chi tiết liên quan đến link tải vui lòng liên hệ Nguyễn Văn Tý ()

  [button size="large" type="info" link="downloads/khac/LetanHanhchinh-Chuyende3.pdf" target=""]Lễ tân Hành chính - Chuyên đề 3[/button]

  [button size="large" type="info" link="downloads/khac/Sapxepphonghop.pdf" target=""]Sắp xếp phòng họp[/button]

   

 • Thông báo Khóa tập huấn "Kỹ năng giao tiếp - Lễ tân hành chính"

  Phòng Tổ chức - Cán bộ thông báo một số thông tin về lớp "Kỹ năng giao tiếp - Lễ tân hành chính" như sau:

  Khai giảng lúc: 7h30' ngày 26/10/2016 (thứ Tư)

  Địa điểm: Hội trường 1, Lầu 5, Nhà Điều hành

  Kéo dài trong 03 ngày, từ 26 đến 28/10/2016

  Đính kèm là Quyết định số 4362/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ngày 13 tháng 10 năm 2016 về việc cử viên chức tham gia khóa tập huấn "Kỹ năng giao tiếp và Lễ tân hành chính" năm 2016

  [button size="large" type="success" link="downloads/thongbao/letansukien2016.pdf" target=""]Nhấn vào để xem quyết định và danh sách[/button]

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn