Quyết định công bố Quy trình công tác của các đơn vị thuộc Trường

Dưới đây là toàn bộ nội dung  QĐ số 5706/QĐ-ĐHCT ngày 21/12/2016, Về việc công bố quy trình công tác của các phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT, các đơn vị có thể xem trực tiếp thông qua hệ thống website của Phòng hoặc tải về theo liên kết dưới đây

 

Nhấn vào đây để tải quyết định

 Chi tiết các quy trình

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn