Thông báo mở lớp bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng An ninh đối tượng 4

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, năm 2016 dành cho các đối tượng là Trưởng phó bộ môn, Giảng viên, Chuyên viên (tương đương) và đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (không phải là đối tượng 3) và chưa tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 nhiệm kỳ (2010-2015). Thời gian dự kiến học tập từ ngày 05/12/2016 đến 10/12/2016 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Ban Giám hiệu đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức trong đơn vị tham gia học là điều kiện bắt buộc quy định chung số lượng được yêu cầu và phản hồi danh sách gửi về Phòng Tổ chức-Cán bộ tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét quyết định, thời hạn từ nay đến hết ngày 21/11/2016 là hạn cuối.

(Kèm theo danh sách những viên chức, người lao động thuộc đối tượng 4 chưa tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN từ năm 2010 đến nay).

DANH SÁCH THUỘC ĐỐI TƯỢNG 4 CHƯA THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG QUỐC PHÒNG AN NINH TỪ NĂM 2014 ĐẾN NAY VÀ DỰ KIẾN ĐI HỌC NĂM 2016

Stt Họ tên Đơn vị Chức danh
1 Bùi Lê Anh Tuấn Ban QLDA ODA  Giảng viên
2 Châu Thị Tìm Ban QLDA ODA  Chuyên viên
3 Trần Thanh Điền Ban QLDA ODA  Chuyên viên
4 Ninh Hữu Phương Ban Quản lý Công trình Chuyên viên chính
5 Châu Hoàng Cầu Bộ môn GDTC Giảng viên
6 Đoàn Thu ánh Điểm Bộ môn GDTC Giảng viên
7 Lê Bá Tường Bộ môn GDTC Giảng viên
8 Lê Phương Hùng Bộ môn GDTC Giảng viên
9 Nguyễn Hữu Tri Bộ môn GDTC Giảng viên
10 Trần Thị Xoan Bộ môn GDTC GV -Phó bộ môn
11 Bùi Minh Quân Khoa CNTT&TT Giáo viên trung học
12 Hồ Văn Tú Khoa CNTT&TT Giảng viên
13 Hoàng Minh Trí Khoa CNTT&TT GVTH CĐ-CB PVGD
14 Huỳnh Phụng Toàn Khoa CNTT&TT Giảng viên
15 Huỳnh Tuấn Hảo Khoa CNTT&TT Kỹ sư
16 Lê Thị Diễm Khoa CNTT&TT Giảng viên
17 Lưu Thị Trúc Tâm Khoa CNTT&TT Thư viện viên
18 Nguyễn Công Huy Khoa CNTT&TT GV -GĐTT, Phó bộ môn
19 Nguyễn Đức Khoa Khoa CNTT&TT GV-Phó bộ môn
20 Nguyễn Nhị Gia Vinh Khoa CNTT&TT GV-Q.Trưởng bộ môn
21 Nguyễn Thái Nghe Khoa CNTT&TT Giảng viên
22 Nguyễn Thị Thùy Linh Khoa CNTT&TT Kỹ thuật viên,PVGD
23 Nguyễn Trọng Nghĩa Khoa CNTT&TT Giảng viên
24 Phạm Thế Phi Khoa CNTT&TT GV-Q.Trưởng bộ môn
25 Phan Thượng Cang Khoa CNTT&TT Giảng viên
26 Thái Minh Tuấn Khoa CNTT&TT Giảng viên
27 Trần Thị Tố Quyên Khoa CNTT&TT Giảng viên
28 Vũ Duy Linh Khoa CNTT&TT Giảng viên
29 Bùi Thanh Chiến Khoa Công nghệ Giảng viên
30 Bùi Thiện Chánh Khoa Công nghệ CV -Chánh VP,TL.TC
31 Đỗ Nguyễn Duy Phương Khoa Công nghệ Giảng viên
32 Đoàn Thị Kiều My Khoa Công nghệ Chuyên viên
33 Hồ Minh Nhị Khoa Công nghệ Giảng viên
34 Hồ Thị Kim Thoa Khoa Công nghệ Giảng viên
35 Hồ Trung Dũng Khoa Công nghệ Giáo viên trung học
36 Hoàng Vĩ Minh Khoa Công nghệ Giảng viên chính
37 Huỳnh Kim Hoa Khoa Công nghệ Giảng viên
38 Huỳnh Liên Hương Khoa Công nghệ Giảng viên
39 Huỳnh Thu Hạnh Khoa Công nghệ Giảng viên
40 Lại Thị Trâm Anh Khoa Công nghệ Thư viện viên
41 Lê Đức Duy Khoa Công nghệ Giảng viên
42 Lê Gia Lâm Khoa Công nghệ Giảng viên
43 Lê Ngọc Lân Khoa Công nghệ GV -Phó bộ môn
44 Lê Phan Hưng Khoa Công nghệ Giảng viên
45 Lương Huỳnh Vủ Thanh Khoa Công nghệ Giảng viên
46 Ngô Trương Ngọc Mai Khoa Công nghệ Giảng viên
47 Ngô Văn Ánh Khoa Công nghệ Giảng viên
48 Nguyễn Cao Quí Khoa Công nghệ Giảng viên
49 Nguyễn Minh Luân Khoa Công nghệ GV -Phó bộ môn
50 Nguyễn Ngọc Em Khoa Công nghệ NV kỹ thuật cơ quan
51 Nguyễn Nhựt Duy Khoa Công nghệ Giảng viên
52 Nguyễn Phương Nam Khoa Công nghệ GVTH-CB PVGD
53 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Công nghệ Giảng viên
54 Nguyễn Thị Lệ Thủy Khoa Công nghệ Giảng viên
55 Nguyễn Thị Thanh Thủy Khoa Công nghệ Nhân viên kỹ thuật
56 Nguyễn Trường Thành Khoa Công nghệ GVTH-PVGD
57 Nguyễn Văn Dũng Khoa Công nghệ Giảng viên
58 Nguyễn Văn Khải Khoa Công nghệ Giảng viên
59 Phạm Duy Nghiệp Khoa Công nghệ GV -Phụ trách PTN
60 Phạm Ngọc Long Khoa Công nghệ Giảng viên
61 Phạm Văn Bình Khoa Công nghệ Giảng viên
62 Phạm Xuân Hào Khoa Công nghệ Giảng viên
63 Phan Thanh Lương Khoa Công nghệ GV-Phó Xưởng+PGĐTT
64 Phan Văn Nhiều Khoa Công nghệ Chuyên viên cao đẳng
65 Phương Thanh Vũ Khoa Công nghệ Giảng viên
66 Quách Ngọc Thịnh Khoa Công nghệ Giáo viên trung học
67 Thái Minh Khoa Khoa Công nghệ Nhân viên kỹ thuật
68 Trần Thị Bích Quyên Khoa Công nghệ Giảng viên
69 Trần Thị Mỹ Dung Khoa Công nghệ Giảng viên
70 Trần Văn Hừng Khoa Công nghệ Giảng viên chính
71 Trương Quốc Bảo Khoa Công nghệ Giảng viên
72 Trương Văn Thảo Khoa Công nghệ Giảng viên chính
73 Văn Minh Nhựt Khoa Công nghệ Giảng viên chính
74 Nguyễn Khánh Linh Khoa KHCT Giảng viên
75 Nguyễn Thị Kim Chi Khoa KHCT Giảng viên, Trưởng BM
76 Phạm Công Thiện Khoa KHCT Chuyên viên
77 Phan Thị Phương Anh Khoa KHCT Giảng viên, Phó trưởng BM
78 Trần Thanh Quang Khoa KHCT Giảng viên chính
79 Trần Thị Kim Pha Khoa KHCT NV bán hàng
80 Phan Văn Thạng Khoa KHCT GVC-Trưởng bộ môn
81 Trần Thị Tuyết Hà Khoa KHCT Giảng viên chính
82 Đái Thị Xuân Trang Khoa KHTN Giảng viên
83 Đặng Hoàng Tâm Khoa KHTN Giảng viên
84 Dương Thị Tuyền Khoa KHTN Giảng viên
85 Huỳnh Anh Duy Khoa KHTN Giảng viên
86 Lê Thanh Phước Khoa KHTN Giảng viên chính
87 Lê Thanh Tùng Khoa KHTN Giảng viên
88 Lê Thị Bạch Khoa KHTN Giảng viên
89 Lê Thị Kiều Oanh Khoa KHTN Giảng viên chính
90 Nguyễn Hữu Khánh Khoa KHTN GVC-Trưởng bộ môn
91 Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa KHTN Giảng viên
92 Nguyễn Thị Dơn Khoa KHTN Giảng viên
93 Nguyễn Thị Kim Chi Khoa KHTN Giảng viên
94 Nguyễn Thị Kim Ngân Khoa KHTN Giảng viên
95 Nguyễn Thị Phi Oanh Khoa KHTN GVC, Phó BM
96 Nguyễn Trí Tuấn Khoa KHTN GV -Chánh VP khoa
97 Nguyễn Trọng Tuân Khoa KHTN Giảng viên
98 Phan Kim Định Khoa KHTN Giảng viên
99 Trần Thị Cẩm Nhung Khoa KHTN Chuyên viên
100 Trần Thị Ngọc Thảo Khoa KHTN Giảng viên
101 Trần Văn Lý Khoa KHTN Giảng viên
102 Trần Yến Mi Khoa KHTN Giảng viên
103 Võ Văn Tài Khoa KHTN GVC, Phó BM
104 Huỳnh Thị Trang Khoa KHXH&NV Giảng viên chính
105 Nguyễn Huỳnh Mai Khoa KHXH&NV GVC, Trưởng BM
106 Lê Thị Tố Quyên Khoa KHXH&NV Giảng viên
107 Nguyễn Thị Kiều Oanh Khoa KHXH&NV Giảng viên
108 Võ Văn Thảo Khoa KHXH&NV Chuyên viên
109 Thạch Chanh Đa Khoa KHXH&NV Giảng viên
110 Huỳnh Phú Tân Khoa Kinh tế Chuyên viên
111 Lê Tín Khoa Kinh tế Giảng viên
112 Nguyễn Thị Lan Anh Khoa Kinh tế Giảng viên
113 Trần Khánh Dung Khoa Kinh tế Giảng viên
114 Trương Thị Ánh Vân Khoa Kinh tế Chuyên viên
115 Châu Thị Lệ Duyên Khoa Kinh tế Giảng viên
116 Huỳnh Trường Huy Khoa Kinh tế GV-Trưởng bộ môn
117 La Nguyễn Thùy Dung Khoa Kinh tế GV, Phó trưởng BM
118 Lê Phước Hương Khoa Kinh tế GV-Phó bộ môn
119 Nguyễn Hữu Đặng Khoa Kinh tế GV-Trưởng bộ môn
120 Nguyễn Phạm Thanh Nam Khoa Kinh tế GVC-Phó trưởng BM
121 Nguyễn Thị Kim Phượng Khoa Kinh tế Giảng viên
122 Nguyễn Văn Ngân Khoa Kinh tế GV-Phó bộ môn
123 Phan Anh Tú Khoa Kinh tế Giảng viên, Trưởng BM
124 Phan Thị Ngọc Khuyên Khoa Kinh tế Giảng viên chính
125 Tống Yên Đan Khoa Kinh tế Giảng viên
126 Trần Thụy ái Đông Khoa Kinh tế Giảng viên
127 Võ Văn Dứt Khoa Kinh tế Giảng viên, Phó trưởng BM
128 Cao Nhất Linh Khoa Luật Giảng viên, Trưởng BM
129 Lê Huỳnh Phương Chinh Khoa Luật Giảng viên
130 Nguyễn Lan Hương Khoa Luật Giảng viên
131 Nguyễn Thị Hoàng Lâm Khoa Luật Thư viện viên
132 Nguyễn Văn Tròn Khoa Luật Giảng viên
133 Tăng Thanh Phương Khoa Luật Giảng viên, Phó trưởng BM
134 Võ Duy Nam Khoa Luật Giảng viên
135 Võ Thị Phương Uyên Khoa Luật Giảng viên
136 Nguyễn Hồng Đức Khoa MT&TNTN Tập sự giảng viên
137 Nguyễn Văn Nàng Khoa MT&TNTN Giảng viên, Chánh VP
138 Bùi Thị Nga Khoa MT&TNTN GVC, Phó Giáo sư
139 Ngô Thụy Diễm Trang Khoa MT&TNTN Giảng viên
140 Nguyễn Thị Như Ngọc Khoa MT&TNTN Giảng viên
141 Phạm Văn Toàn Khoa MT&TNTN Giảng viên, Trưởng BM
142 Phạm Thanh Vũ Khoa MT&TNTN Giảng viên, Phó trưởng BM
143 Huỳnh Chí Minh Huyên Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
144 Lý Thị Bích Phượng Khoa Ngoại ngữ GV, Phó GĐTT
145 Nguyễn Thái Hữu Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
146 Nguyễn Thành Đức Khoa Ngoại ngữ Giảng viên chính
147 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
148 Nguyễn Thị Kim Thi Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
149 Nguyễn Văn Lợi Khoa Ngoại ngữ GVC, Trưởng BM
150 Nguyễn Văn Sáu Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
151 Phan Thị Mỹ Khánh Khoa Ngoại ngữ Giảng viên chính
152 Tăng Đinh Ngọc Thảo Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
153 Trương Kim Ngân Khoa Ngoại ngữ Chuyên viên
154 Đỗ Xuân Hải Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
155 Dương Thị Duyên Khoa Ngoại ngữ Giảng viên chính
156 Hồng Lư Chí Toàn Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
157 Huỳnh Minh Hiền Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
158 Huỳnh Trung Vũ Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
159 Huỳnh Văn Hiến Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
160 Lê Công Tuấn Khoa Ngoại ngữ Giảng viên, Phó trưởng BM
161 Nguyễn Thị Phương Hoa Khoa Ngoại ngữ CV -TL giáo vụ
162 Nguyễn Thị Phương Hồng Khoa Ngoại ngữ Giảng viên, Trưởng BM
163 Nguyễn Thị Việt Anh Khoa Ngoại ngữ Giảng viên chính
164 Phương Hoàng Yến Khoa Ngoại ngữ Giảng viên
165 Bùi Văn Tùng Khoa NN &SHƯD Giáo viên trung học
166 Cao Thị Sáng Khoa NN &SHƯD Thư viện viên TC
167 Châu Minh Khôi Khoa NN &SHƯD Phó Giáo sư, Trưởng BM
168 Đỗ Thị Xuân Khoa NN &SHƯD Giảng viên
169 Dương Minh Viễn Khoa NN &SHƯD Giảng viên, Phó trưởng BM
170 Dương Trí Dũng Khoa NN &SHƯD GVC, Phó trưởng BM
171 Hồ Quảng Đồ Khoa NN &SHƯD Phó Giáo sư, Chánh VP
172 Hồ Thanh Thâm Khoa NN &SHƯD Giảng viên
173 Lâm Thị Việt Hà Khoa NN &SHƯD Giảng viên
174 Lê Nguyễn Đoan Duy Khoa NN &SHƯD Phó Giáo sư, Trưởng BM
175 Lê Văn Bé Khoa NN &SHƯD Phó Giáo sư, Trưởng BM
176 Lưu Thái Danh Khoa NN &SHƯD Giảng viên
177 Ngô Ngọc Hưng Khoa NN &SHƯD Giảng viên cao cấp
178 Nguyễn Công Hà Khoa NN &SHƯD CBGD -Phó Bộ môn
179 Nguyễn Hữu Kiệt Khoa NN &SHƯD Nghiên cứu viên
180 Nguyễn Khởi Nghĩa Khoa NN &SHƯD Giảng viên
181 Nguyễn Thị Hoàng Minh Khoa NN &SHƯD Kỹ sư
182 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền Khoa NN &SHƯD Giảng viên
183 Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa NN &SHƯD Giảng viên
184 Nguyễn Thị Thu Nga Khoa NN &SHƯD Giảng viên
185 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa NN &SHƯD Giảng viên
186 Nguyễn Văn Quí Khoa NN &SHƯD Nghiên cứu viên
187 Phạm Ngọc Lân Khoa NN &SHƯD Nhân viên bảo vệ
188 Phạm Tấn Nhã Khoa NN &SHƯD Gảing viên
189 Phạm Thị Phương Thảo Khoa NN &SHƯD Giảng viên
190 Thái Kim Tuyến Khoa NN &SHƯD Kỹ thuật viên
191 Thiệu Thị Cẩm Lan Khoa NN &SHƯD Thư viện viên
192 Trần Bá Linh Khoa NN &SHƯD Giảng viên
193 Nguyễn Hữu Giao Tiên Khoa Sau Đại học Chuyên viên
194 Bùi Phương Thanh Huấn Khoa Sư phạm Giảng viên chính
195 Châu Hoàng Trung Khoa Sư phạm Giảng viên
196 Đặng Mai Khanh Khoa Sư phạm GVC -Phó bộ môn
197 Đặng Minh Quân Khoa Sư phạm Giảng viên
198 Đặng Thị Hoa Khoa Sư phạm Giảng viên
199 Đặng Thị Tầm Khoa Sư phạm GV -Phó bộ môn
200 Đỗ Thị Phương Thảo Khoa Sư phạm Giảng viên
201 Hồ Thị Thu Hồ Khoa Sư phạm GVC -Phó bộ môn
202 Huỳnh Thị Thúy Diễm Khoa Sư phạm GV -Phó bộ môn
203 Lê Đình Bích Khoa Sư phạm Giảng viên
204 Lê Phương Thảo Khoa Sư phạm Giảng viên
205 Lê Thị Minh Thu Khoa Sư phạm GV-Trưởng bộ môn
206 Lê Thị Ngọc Bích Khoa Sư phạm Giảng viên
207 Lưu Hoàng Anh Khoa Sư phạm Giảng viên
208 Ngô Ngọc Trân Khoa Sư phạm Giảng viên
209 Ngô Quốc Luân Khoa Sư phạm GVTH-PVGD
210 Nguyễn Điền Trung Khoa Sư phạm Giảng viên
211 Nguyễn Hữu Thành Khoa Sư phạm Giảng viên
212 Nguyễn Minh Thành Khoa Sư phạm Giảng viên
213 Nguyễn Thị Hà Khoa Sư phạm Giảng viên
214 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Khoa Sư phạm Giảng viên
215 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Khoa Sư phạm Giảng viên chính
216 Nguyễn Thị Ngọc Trang Khoa Sư phạm Giảng viên
217 Nguyễn Thị Phú Khoa Sư phạm Chuyên viên cao đẳng
218 Nguyễn Thị Thúy Hằng Khoa Sư phạm Giảng viên
219 Nguyễn Thụy Thùy Dương Khoa Sư phạm Giảng viên
220 Phan Thành Tâm Khoa Sư phạm Giảng viên
221 Phan Thị Mai Khoa Sư phạm Giảng viên chính
222 Phan Thị Mỹ Hằng Khoa Sư phạm Giảng viên chính
223 Phùng Thị Hằng Khoa Sư phạm Giảng viên
224 Trần Minh Thuận Khoa Sư phạm Giảng viên
225 Trần Thị Anh Thư Khoa Sư phạm Giảng viên
226 Trần Thị Phương Thảo Khoa Sư phạm Giảng viên
227 Trần Thị Thanh Thúy Khoa Sư phạm Giảng viên chính
228 Trần Thị Thu Khoa Sư phạm Thư viện viên
229 Trương Trúc Phương Khoa Sư phạm Giảng viên
230 Võ Thị Thanh Phương Khoa Sư phạm Giảng viên chính
231 Bùi Minh Tâm Khoa Thủy sản GV -Phó bộ môn
232 Đỗ Thị Thanh Hương Khoa Thủy sản Giảng viên chính
233 Dương Thị Hoàng Oanh Khoa Thủy sản Giảng viên
234 Lê Thị Kim Liên Khoa Thủy sản Chuyên viên
235 Lê Thị Minh Thủy Khoa Thủy sản Giảng viên
236 Mai Viết Văn Khoa Thủy sản Giảng viên
237 Ngô Thị Thu Thảo Khoa Thủy sản Giảng viên chính
238 Nguyễn Hữu Thoại Khoa Thủy sản Chuyên viên cao đẳng
239 Nguyễn Thanh Toàn Khoa Thủy sản Giảng viên chính
240 Nguyễn Thị Hồng Vân Khoa Thủy sản Giảng viên
241 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Thủy sản Giảng viên
242 Trần Minh Phú Khoa Thủy sản Giảng viên
243 Trần Thị Hồng Hạnh Khoa Thủy sản Chuyên viên
244 Trương Thị Mộng Thu Khoa Thủy sản Giảng viên
245 Võ Thành Toàn Khoa Thủy sản GVTH-PVGD
246 Bùi Thị Thúy Minh Khoa XHXH&NV Giảng viên
247 Đỗ Văn Thọ Nhà Xuất bản ĐHCT Nhân viên phục vụ
248 Dương Quang Lâm Nhà Xuất bản ĐHCT Nhân viên kỹ thuật
249 Lê Văn Út Phòng Công tác Sinh viên Chuyên viên
250 Huỳnh Văn Tú Phòng Đào tạo Chuyên viên cao đẳng
251 Lê Thị Thùy Trang Phòng Tài vụ Kế toán viên
252 Nguyễn Thanh Đạt Phòng Tài vụ Kế toán viên trung cấp
253 Nguyễn Thị Thúy Phòng Tài vụ Thủ quỹ cơ quan, đơn vị
254 Phạm Thị Thu Trang Phòng Tài vụ Kế toán viên
255 Phan Thị Mỹ Hoàng Phòng Tài vụ Kế toán viên
256 Trần Thị Thu Trang Phòng Tài vụ Kế toán viên t/cấp
257 Trương Thị Ngọc Linh Phòng Tài vụ Kế toán viên
258 Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB Chuyên viên
259 Sơn Búp Pha Phòng TCCB Chuyên viên
260 Bùi Văn Phong Phòng TCCB NV bảo vệ cơ quan
261 Nguyễn Trung Kiên Trung tâm CN phần mềm Nghiên cứu viên
262 Trần Thị Hồng Hạnh Trung tâm GDQP Nhân viên văn thư
263 Nguyễn Hồ Hạ Nguyên Trung tâm Học liệu Thư viện viên
264 Nguyễn Thành Trung Trung tâm Học liệu Nhân viên thư viện
265 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trung tâm Học liệu TVV-Tổ trưởng
266 Thạch Thị Tuyến Trung tâm Học liệu Thư viện viên cao đẳng
267 Trần Thùy Trang Trung tâm Học liệu Thư viện viên cao đẳng
268 Võ Thị Bạch Trúc Trung tâm Học liệu Thư viện viên
269 Huỳnh Hồng Huyền Trung tâm Ngoại ngữ Giảng viên
270 Võ Minh Đức Trung tâm Ngoại ngữ Giảng viên
271 Lê Nguyễn Ngọc Yến Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
272 Lê Tấn Phong Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
273 Lê Thị Tuyết Phượng Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
274 Nguyễn Thanh Phong Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
275 Nguyễn Văn Kham Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
276 Phạm Minh Khánh Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
277 Phạm Thị Bích Mơ Trường THPT TH SP Chuyên viên 
278 Phan Kim Hương Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
279 Quan Văn Út Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
280 Trần Quang Dinh Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
281 Trần Thị Thu Hằng Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
282 Trương Ngọc Trinh Trường THPT TH SP Kế toán viên
283 Võ Minh Hải Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
284 Vũ Thị Thùy Trang Trường THPT TH SP Giáo viên trung học
285 Nguyễn Thị Pha Viện NC&PT CNSH Giảng viên
286 Võ Văn Song Toàn Viện NC&PT CNSH Giảng viên
287 Trà Phan Hoa Lan Viện NC&PT CNSH Kế toán viên
288 Võ Thị Thanh Lộc Viện NCPT ĐBSCL GVC, Phó Giáo sư
289 Lê Cảnh Dũng Viện NCPT ĐBSCL GVC, Trưởng BM
290 Lê Vân Thủy Tiên Viện NCPT ĐBSCL Chuyên viên
291 Trương Thị Anh Đào Viện NCPT ĐBSCL Chuyên viên
292 Võ Văn Hà Viện NCPT ĐBSCL NCV-Tổ phó
293 Lê Nguyễn Hải Đăng VP Đảng&các Đoàn thể Chuyên viên

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn