Thông báo đăng ký lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên

Trường Đại học Cần Thơ vừa nhận được thông báo số 07/TB-TCT, ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Trường Chính trị về việc chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và các đơn vị Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017 theo kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và ngạch chuyên viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn:

-        Là cán bộ, công chức, viên chức;

-        Đã tốt nghiệp Đại học trở lên;

-              Đã có chứng chỉ Bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp cử nhân Hành chính (đối với ngạch chuyên viên chính);

-              Hệ số lương từ 3.33 trở lên (đối với ngạch chuyên viên chính).

2. Thời gian:

- Dự kiến khai giảng và nhập học trong tháng 04/2017;

- Thời gian thực học 02 tháng, (học các ngày làm việc trong tuần, 02 buổi sáng-chiều).

  3. Hồ sơ nhập học:

 - Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị cử đi học;

 - Bản sao (công chứng) Bằng tốt nghiệp đại học;

 - 2 ảnh 4 x 6.

  Đề nghị các đơn vị triển khai và kiểm tra danh sách (đính kèm) đã tổng hợp gửi đăng ký đầu năm và nếu có bổ sung thêm những cán bộ viên chức của đơn vị chưa đăng ký (theo mẫu) gửi về Phòng Tổ chức-Cán bộ tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét quyết định, thời hạn từ nay đến hết ngày 23/03/2017 là hạn cuối.

Biểu mẫu đăng ký

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn