ĐK lớp Bồi dưỡng kiến thức QL Nhà nước ngạch CVC và CV

Trường Đại học Cần Thơ vừa nhận được thông báo số 09/TB-TCT, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Trường Chính trị về việc chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và các đơn vị Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016 theo kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và ngạch chuyên viên như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn:
- Là cán bộ, công chức, viên chức;
- Đã tốt nghiệp Đại học trở lên;
- Đã có chứng chỉ Bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp cử nhân Hành chính (đối với ngạch chuyên viên chính);
- Hệ số lương từ 3.33 trở lên (đối với ngạch chuyên viên chính).
2. Thời gian:
- Dự kiến khai giảng và nhập học trong tháng 04/2016;
- Thời gian thực học 02 tháng, mỗi tuần học 2 ngày (01 ngày làm việc trong tuần và 01 ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, học 02 buổi sáng-chiều).

3. Hồ sơ nhập học:

- Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị cử đi học;

- Bản sao (công chứng) Bằng tốt nghiệp đại học;

- 2 ảnh 4 x 6.

Đề nghị các đơn vị triển khai và kiểm tra danh sách (đính kèm) đã tổng hợp gửi đăng ký đầu năm và nếu có bổ sung thêm những cán bộ viên chức của đơn vị chưa đăng ký (theo mẫu) gửi về Phòng Tổ chức-Cán bộ tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét quyết định, thời hạn từ nay đến hết ngày 27/02/2016 là hạn cuối.

Kính chào trân trọng./.

Đăng ký dự tuyển Đề án 599 và Đề án 911 năm 2016

Trường Đại học Cần Thơ vừa nhận được thông báo số 56/TB-BGDĐT ngày 04/02/2016 và thông báo số 57/TB-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 và thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016 (đính kèm văn bản);
Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thông báo số 56/TB-BGDĐT và 57/TB-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị mình đang quản lý và lập danh sách ứng viên dự tuyển đi đào tạo năm 2016 theo thứ tự ưu tiên dự tuyển đi học ở từng nước (nêu rõ tiêu chí ưu tiên xét chọn từng ứng viên). Đề nghị các đơn vị gửi danh sách về phòng Tổ chức-Cán bộ để tổng hợp trình Ban Giám hiệu xét duyệt, thời hạn từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 15/3/2015 là hạn cuối.
Trường sẽ xét ưu tiên tuyển chọn cho các ứng viên của các đơn vị đã gửi đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đầu năm theo thông báo số: 2316/TB-ĐHCT ngày 30 tháng 11 năm 2015 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2016.
Sau khi có kết quả xét duyệt của Trường, viên chức được xét duyệt sẽ tự gửi hồ sơ cho Cục đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng file hồ sơ định dạng PDF trực tuyến (online) và gửi bản in qua đường bưu điện trước ngày 31/3/2016 theo quy định.
Hồ sơ thủ tục và các biểu mẫu có liên quan có thể truy cập trên Website của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn hoặc tham khảo trên website của Cục Đào tạo với nước ngoài tại địa chỉ http://www.vied.vn.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn