Tuyển dụng nhân viên phụ trách hành chính và kế toán Văn phòng Đại diện Yanmar tại TP. Cần Thơ

Văn phòng Đại diện Yanmar tại Thành phố cần Thơ thông báo tuyển dụng 01 nữ nhân viên phụ trách hành chánh và kế toán, điều kiện cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn