Tuyển viên chức tại: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Kinh tế, BM. Giáo dục Thể chất, Viện NC&PT CNSH, TT Thông tin và Quản trị mạng, VP. Đoàn Thanh niên

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ môn Xã hội học: 01 giảng viênhethanthongbao

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội và phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên;

- Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Chứng chỉ tin học trình độ A.

2. Khoa Kinh tế, Bộ môn Kinh tế: 01 giảng viên

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành: Kinh tế học; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Thống kê (kinh tế); Quản lý kinh tế; Chính sách công; Quản lý công; và phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên;

- Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Chứng chỉ Tin học tối thiểu trình độ A;

3. Bộ môn Giáo dục Thể chất: 01 giảng viên

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất và phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên;

- Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Chứng chỉ Tin học tối thiểu trình độ A;

4. Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Bộ môn Công nghệ sinh học Phân tử: 02 giảng viên

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài chuyên ngành: Sinh học, Hệ thống thực vật;

- Chứng chỉ Tin học tối thiểu trình độ A;

* Lưu ý: Ngoài trình độ chuyên môn nêu trên, ứng viên dự tuyển vị trí giảng viên phải đạt các yêu cầu sau:

- Có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt; không dị dạng về hình thể, nói lắp, nói không rõ ràng, nói hoặc viết sai chính tả, đang trong thời kỳ bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên

- Có sức khỏe tốt và nguyện vọng làm việc lâu dài;

- Là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh (nếu còn trong tuổi Đoàn).

5. Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng: 01 Chuyên viên

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên các chuyên ngành về Công nghệ thông tin;

- Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương;

6. Văn phòng Đoàn Thanh niên: 01 Chuyên viên

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về Công nghệ thông tin;

- Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương;

- Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Đoàn thể cấp Trường và kinh qua các chức vụ từ cấp Đoàn khoa, Liên chi hội sinh viên trở lên.

 

7. Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc (ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại liên hệ, email nếu có)

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (loại 4 trang);

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

- Giấy khám sức khỏe; Bản photo thẻ đoàn hoặc sổ đoàn (nếu là đoàn viên), thẻ đảng hoặc quyết định kết nạp đảng (nếu là đảng viên). 

(Hồ sơ xin việc có bán tại Phòng Tổ chức-Cán bộ trường Đại học Cần Thơ)

* Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/11/2016.

* Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn