Tuyển dụng lao động làm việc tại Khoa Thủy sản

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Thủy sản (tiền lương và các chế độ khác của người lao động do đơn vị chi trả từ đề tài). Cụ thể như sau:

1. Khoa Thủy sản:hethanthongbao

* Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt: (Cần tuyển 01 Nghiên cứu viên)

Yêu cầu:

- Ứng viên là nam. Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Nuôi trồng thủy sản (ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ);

- Chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B1;

- Chứng chỉ Tin học trình độ B;

- Có sức khỏe tốt (thường xuyên đi công tác địa phương)

Tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do Trung tâm Công nghệ Phần mềm chi trả). Các vị trí cần tuyển cụ thể như sau:hethanthongbao

1. Vị trí: Nhân viên lập trình C# (1 người)

* Yêu cầu:  Tốt nghiệp lập trình viên loại khá trở lên hoặc tốt nghiệp cao đẳng, đại học loại khá trở lên trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Chứng chỉ A Anh văn hoặc các bằng cấp ngoại ngữ tương đương;

- Kỹ năng lập trình: C #, LINQ, SCSF; Cơ sở dữ liệu: MS SQLserver;

- Có khả năng tư duy, giải thuật tốt và phân tích thiết kế hệ thống thông tin;

- Ưu tiên cho các ứng viên có làm luận văn tốt nghiệp.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn