Tuyển lao động làm việc tại Khoa Thủy sản, TT Điện tử & Tin học

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do đơn vị trực tiếp sử dụng lao động chi trả). Các vị trí việc làm cần tuyển cụ thể như sau:hethanthongbao

1. Khoa Thủy sản, Bộ môn Dinh dưỡng và Chế biến Thủy sản:

1.1. Cần tuyển 01 Nghiên cứu viên:

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành Nuôi trồng thủy sản tiên tiến; có kinh nghiệm phân tích hóa học trong phòng thí nghiệm dinh dưỡng thủy sản từ 6 tháng trở lên;

- Ngoại ngữ: nói, viết tiếng Anh lưu loát;

- Chứng chỉ Tin học trình độ A;

Tuyển lao động làm việc tại Khoa Ngoại ngữ

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển người lao động làm việc tại Khoa Ngoại ngữ, cụ thể như sau:hethanthongbao

1. Khoa Ngoại ngữ:

* Văn phòng: Cần tuyển 01 Thư viện viên.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học các chuyên ngành về Thư viện đạt loại khá trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Chứng chỉ tin học trình độ B;

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn