Giới thiệu » Về Phòng Công tác Chính trị - Phòng Công Tác Chính Trị | Đại học Cần Thơ
LỊCH THÁNG
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hotline
  • Hotline : 07103.830302
Yahoo
  • Nhân Viên Tư Vấn
  • Nhân viên hỗ trợ
Skype
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:76
số người truy cậpHôm qua:45
số người truy cậpTuần này:76
số người truy cậpTháng này:1087
số người truy cậpTất cả:109290
số người truy cậpĐang trực tuyến:5
Giới thiệu
Về Phòng Công tác Chính trị
 
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Viện Đại học Cần Thơ được tiếp quản. Trong những ngày đầu thành lập Trường Đại học Cần Thơ, Phòng có tên gọi: Phòng Giáo dục chính trị với chức năng vừa giảng dạy các môn lý luận chính trị, vừa làm công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên.
Năm 1980, Phòng được đổi tên thành Phòng Tuyên huấn, tiếp tục đảm nhiệm chức năng trên.
Đến năm 1987, khi Bộ môn Mác- Lênin được thành lập, việc giảng dạy các môn lý luận chính trị do Bộ môn này đảm trách.
Từ năm 1992 đến nay, theo sự thống nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường, Phòng mang tên Phòng Công tác chính trị.
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC:
 
Số lượng cán bộ công chức hiện nay: 08 người.
Đồng thời quản lý Đội Văn nghệ Trường Đại học Cần Thơ.
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
 
1. Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của sinh viên và cán bộ. Đề xuất với Hiệu trưởng chủ trương và biện pháp về công tác này, sau đó tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của ngành; thời sự chính sách; sinh hoạt đầu năm, cuối khoá cho sinh viên; các cuộc thi về văn hóa - chính trị - xã hội...
3. Tổ chức giáo dục đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ cho sinh viên theo các chuyên đề quy định của Bộ và yêu cầu của Trường.
4. Tổ chức đời sống văn hóa trong trường, đặc biệt sinh hoạt văn hóa trong ký túc xá.
- Xây dựng Nhà văn hóa, Câu lạc bộ.
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, tổ chức tham gia hội diễn, hội thi của khu vực hoặc ngành.
- Tổ chức chiếu phim, video phục vụ cho Cán bộ và Sinh viên...
- Xây dựng phòng truyền thống của Trường. Hình thành trong Sinh viên lòng tự hào về trường mình, về dân tộc và đất nước...
5. Xây dựng môi trường giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm (phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên). Tổ chức tuyên truyền các thành tích của Trường ra ngoài xã hội. Tuyên truyền các điển hình thi đua trong trường.
6. Tổ chức các cuộc sinh hoạt chung trong tòan trường : Các ngày lễ, kỷ niện của Nước, của Trường, các buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng và Cán bộ, Hiệu trưởng và Sinh viên. Tham gia tích cực vào các cuộc vận động chính trị của Trường.
7. Tham gia Ban lễ tân nhằm phục vụ các buổi lễ hội, tết, hội họp, tiếp khách…
8. Là đơn vị tổ chức các sự kiện trong trường nhằm tuyên truyền và quảng bá thương hiệu Đại học Cần Thơ.

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, VĂN HÓA VĂN NGHỆ TRONG TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG LỚN
 
I./ Qui trình thực hiện hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ.
1. Mục tiêu: Quản lý các hoạt động, các sản phẩm thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ trong Trường Đại học Cần Thơ theo đúng qui định của ngành văn hoá thông tin và đúng luật, xây dựng môi trường giáo dục văn hoá văn minh.
2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, các đoàn thể trong trường.
3. Qui trình cụ thể:
3.1. Đoàn thể hoặc đơn vị có nhu cầu thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ như áp phích, băng rôn, tờ bướm, các chương trình văn nghệ trình diễn phục vụ nhiều người xem, lập chương trình nêu rõ :
- Mục đích
- Nội dung
- Thời gian, địa điểm thực hiện
Để thông qua Phòng Công tác Chính trị và xin phép Ban Giám hiệu.
3.2. Căn cứ vào chương trình hoạt động của đơn vị hoặc đoàn thể, sau khi có ý kiến tham mưu, đề xuất của Phòng Công tác Chính trị, Ban Giám hiệu sẽ chấp thuận cho đoàn thể, đơn vị thực hiện sản phẩm thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ.
3.3. Đối với các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ cấp trường : Phòng Công tác Chính trị lập chương trình hoạt động theo đúng qui định của ngành văn hoá thông tin trình Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện, kể cả các hoạt động phải xin phép Sở Văn hoá thông tin theo qui định của Chính phủ.
3.4. Đơn vị, đoàn thể phải chịu trách nhiệm về nội dung sản phẩm thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ theo đúng chương trình được duyệt .
II./ Qui trình sử dụng Hội trường lớn.
1. Mục tiêu : Hội trường lớn Trường Đại học Cần Thơ có sức chứa 1400 chỗ ngồi và thường xuyên tổ chức các sự kiện, Lễ hội, các hoạt động văn hoá văn nghệ, các cuộc Liên hoan, Hội diễn, Hội thi cấp vùng, cấp khu vực, cấp trường và cấp đơn vị nhằm tạo môi trường giáo dục văn hoá văn minh.
2. Đối tượng áp dụng : các đơn vị, đoàn thể trong và ngoài trường.
3. Qui trình cụ thể :
- Các đoàn thể hoặc đơn vị (sau đây nói chung là đơn vị) có nhu cầu sử dụng Hội trường đề nghị liên hệ (có thể bằng điện thoại) với Phòng Công tác chính trị trước để xác định thời gian và qui mô tổ chức.
- Làm công văn nêu rõ mục đích, thời gian sử dụng.
- Thông qua Phòng Công tác Chính trị hoặc đến trực tiếp xin phép Ban Giám hiệu.
- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban Giám hiệu, đơn vị liên hệ với Phòng Công tác Chính trị để thống nhất toàn bộ chi tiết.
- Về công tác đơn vị chuẩn bị :
. Nguồn kinh phí tổ chức
. Yêu cầu về trang trí (băng rôl, cây cảnh, khẩu hiệu, ...), tuyên truyền.
. Yêu cầu về âm thanh, ánh sáng và trực bảo vệ.
. Yêu cầu phục vụ các loại thiết bị, máy móc.
- Đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung của các hoạt động, bao gồm kể cả công tác trật tự trị an.