Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ...

Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến quý Thầy Cô v/v đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017, như sau:   Hạn Phòng QLKH nhận hồ sơ đề xuất từ trợ lý NCKH các đơn vị: đến...

Quy định thể lệ bài Tạp chí KHCN Nông nghiệp...

Quy định thể lệ bài Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam & Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự

Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý Thầy Cô Quy định thể lệ bài viết và hình thức trình bày Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam &...

 

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển, hải đảo

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến quý Thầy Cô Thông báo số 1 Hội thảo khoa học Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển, hải đảo (CSM for CICW 2017) do Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường - Bộ Xây dựng phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức.

FORM

 
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.