Cấp Bộ / Nhà nước / Nghị định thư

Documents
Thông tư 97 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 105 Kilobytes
Biểu mẫu nhiệm vụ KHCN thuộc Quỹ NAFOSTED 271 Kilobytes
Phụ lục theo Quyết định Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 882 Kilobytes
Qui trình thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ - Tài liệu Tập huấn ngày 26/5/2016 3.48 Megabytes
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia 1.76 Megabytes
Quyết định 6294/2013 Qui chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Cần Thơ 5.43 Megabytes
Quyết định 70 Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học ngày 10/12/2014 2.11 Megabytes
Thông tư 01 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước 123 Kilobytes
Thông tư 10/2014 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 560 Kilobytes
Thông tư 11/2016 Qui định quản lý đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 6.55 Megabytes
Thông tư 12 Qui định quản lý các nhiệm vụ KHCN theo Nghị Định thư
Thông tư 27/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 1.02 Megabytes
Thông tư 55/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước 775 Kilobytes
Thông tư 56 Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương KHCN cấp Bộ – Bộ Giáo dục và Đào tạo 110 Kilobytes
Thông tư số 07/2014/TTBKHCN ngày 26/5/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 404 Kilobytes
Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 519 Kilobytes

Ảnh hoạt động

 • IMG 20151020 153801
 • P.QLKH 21.9.2016 (2)
 • DSC01194
 • 20.11 1
 • DSC01454
 • P.QLKH 21.9.2016 (3)
 • IMG 20151123 100211
 • Ket nap Dang LNDKhoi
 • 20.11 2
 • P.QLKH 21.9.2016 (4)
 • P.QLKH 21.9.2016 (5)
 • DSC00955
 • P.QLKH 21.9.2016 (1)
 • Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
 • Viên chức Khối hành chính - Phòng Quản lý Khoa học
 • Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT tổ chức Về nguồn 02/9/2015
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Chi đoàn QLKH-HTQT Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016
 • Viên chức Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu - Phòng Quản lý Khoa học
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Tặng Chi bộ QLKH-HTQT
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Lê Nguyễn Đoan Khôi, Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Tập thể viên chức Phòng Quản lý Khoa học - Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ
 • Tập thể viên chức nữ Phòng Quản lý Khoa học trong đồng phục áo dài 50 năm Trường ĐHCT
 • Đại hội Đảng viên lần VII Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT
 • Hội nghị Viên chức Phòng Quản lý Khoa học năm học 2016-2017
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.