Cấp cơ sở (Cấp Trường)

Documents
Dành cho Cán bộ (cập nhật ngày 13/4/2017) 361 Kilobytes
Dành cho Nghiên cứu sinh (cập nhật ngày 11/08/2014) 336 Kilobytes
Dành cho Sinh viên (cập nhật ngày 13/4/2017) 334 Kilobytes
Hướng dẫn 305 Thực hiện và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 57 Kilobytes
Luật Chuyển giao Công nghệ 185 Kilobytes
Năm 2017 - Xây dựng Thuyết minh đề tài cấp Trường do Cán bộ thực hiện 3.39 Megabytes
Qui định Quản lý nhiệm vụ khoa học & công nghệ Trường Đại học Cần Thơ kèm QĐ 144/QĐ-ĐHCT ngày 19/01/2016 2.45 Megabytes
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia 1.76 Megabytes
Quyết định 70 Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học ngày 10/12/2014 2.11 Megabytes
Thông tư 01 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước 123 Kilobytes
Thông tư 19 Qui định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học 709 Kilobytes
Thông tư 97 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 105 Kilobytes

Ảnh hoạt động

 • DSC01454
 • 20.11 2
 • DSC01194
 • P.QLKH 21.9.2016 (2)
 • P.QLKH 21.9.2016 (3)
 • Ket nap Dang LNDKhoi
 • DSC00955
 • P.QLKH 21.9.2016 (1)
 • P.QLKH 21.9.2016 (4)
 • P.QLKH 21.9.2016 (5)
 • 20.11 1
 • IMG 20151020 153801
 • IMG 20151123 100211
 • Chi đoàn QLKH-HTQT Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT tổ chức Về nguồn 02/9/2015
 • Viên chức Khối hành chính - Phòng Quản lý Khoa học
 • Viên chức Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu - Phòng Quản lý Khoa học
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Lê Nguyễn Đoan Khôi, Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học
 • Đại hội Đảng viên lần VII Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT
 • Hội nghị Viên chức Phòng Quản lý Khoa học năm học 2016-2017
 • Tập thể viên chức Phòng Quản lý Khoa học - Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ
 • Tập thể viên chức nữ Phòng Quản lý Khoa học trong đồng phục áo dài 50 năm Trường ĐHCT
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Tặng Chi bộ QLKH-HTQT
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.