Chức năng nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu quản lý toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường từng năm và kế hoạch 5 năm. Quản lý hoạt động khoa học công nghệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

 

Cơ cấu tổ chức

- 02 Tổ chuyên môn: Tổ Quản lý hoạt động KHCN, Tổ Thông tin KHCN & SHTT

- 01 Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu

 

Lãnh đạo đơn vị

PGs. Ts. Lê Văn Khoa, Trưởng phòng, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGs. Ts. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phó Trưởng phòng, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Liên hệ

Điện thoại: 0292.3 830 428; 0292.3 872 175
Website: http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dra/

Ảnh hoạt động

 • P.QLKH 21.9.2016 (2)
 • DSC00955
 • P.QLKH 21.9.2016 (1)
 • DSC01194
 • P.QLKH 21.9.2016 (4)
 • IMG 20151020 153801
 • 20.11 2
 • P.QLKH 21.9.2016 (3)
 • DSC01454
 • P.QLKH 21.9.2016 (5)
 • Ket nap Dang LNDKhoi
 • 20.11 1
 • IMG 20151123 100211
 • Viên chức Khối hành chính - Phòng Quản lý Khoa học
 • Đại hội Đảng viên lần VII Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT
 • Hội nghị Viên chức Phòng Quản lý Khoa học năm học 2016-2017
 • Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT tổ chức Về nguồn 02/9/2015
 • Tập thể viên chức Phòng Quản lý Khoa học - Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ
 • Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Viên chức Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu - Phòng Quản lý Khoa học
 • Chi đoàn QLKH-HTQT Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016
 • Tập thể viên chức nữ Phòng Quản lý Khoa học trong đồng phục áo dài 50 năm Trường ĐHCT
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Lê Nguyễn Đoan Khôi, Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Tặng Chi bộ QLKH-HTQT
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.