Chức năng nhiệm vụ

 1. Tổ chức đề xuất, đăng ký, hướng dẫn, tham gia/ tổ chức tuyển chọn/ xét chọn, quản lý, kiểm tra, nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp trong nước và ngoài nước bao gồm: Cấp Trường (cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh), Cấp Bộ (Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Thông tin & Truyền thông,...), Các Quỹ (Quỹ Phát triển Công nghệ Quốc gia, World Bank,...), Địa phương/ Doanh nghiệp (với các Sở KH&CN và đặt hàng từ các công ty), Nhà nước và Nghị định thư, Phối hợp với P. Hợp tác Quốc tế quản lý đề tài/ dự án NCKH có yếu tố nước ngoài

 2. Lập kế hoạch, phân bổ, kiểm tra, tổng kết, báo cáo các nguồn kinh phí cho các hoạt động KH&CN của Trường;

 3. Điều phối và khai thác nguồn lực NCKH, tham mưu các hoạt động KHCN và sơ, tổng kết các hoạt động KH&CN hợp tác;

 4. Báo cáo sơ, tổng kết các hoạt động KHCN của Trường đến các đơn vị có liên quan;

 5. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, hội thảo, hội nghị, hội thi và triển lãm thành tựu khoa học công nghệ;

 6. Lập hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền các công trình NCKH;

 7. Thông tin KH&CN trên website và cung cấp tra cứu sáng chế công trình NCKH;

 8. Quản lý công tác báo cáo khoa học (seminar);

 9. Nhập dữ liệu và kiểm toán giờ G liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn của CBVC toàn trường;

 10. Hỗ trợ hoạt động của Hội đồng KH&ĐT trường;

 11. Quản lý cơ sở dữ liệu KH&CN;

 12. Phân tích, kiểm nghiệm hóa thực phẩm và môi trường (P. Thí nghiệm Chuyên sâu).

Ảnh hoạt động

 • Ket nap Dang LNDKhoi
 • P.QLKH 21.9.2016 (5)
 • 20.11 2
 • 20.11 1
 • IMG 20151020 153801
 • IMG 20151123 100211
 • P.QLKH 21.9.2016 (3)
 • DSC00955
 • P.QLKH 21.9.2016 (2)
 • DSC01454
 • DSC01194
 • P.QLKH 21.9.2016 (4)
 • P.QLKH 21.9.2016 (1)
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Lê Nguyễn Đoan Khôi, Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học
 • Tập thể viên chức nữ Phòng Quản lý Khoa học trong đồng phục áo dài 50 năm Trường ĐHCT
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Tặng Chi bộ QLKH-HTQT
 • Viên chức Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu - Phòng Quản lý Khoa học
 • Đại hội Đảng viên lần VII Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT
 • Viên chức Khối hành chính - Phòng Quản lý Khoa học
 • Chi đoàn QLKH-HTQT Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016
 • Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT tổ chức Về nguồn 02/9/2015
 • Tập thể viên chức Phòng Quản lý Khoa học - Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ
 • Hội nghị Viên chức Phòng Quản lý Khoa học năm học 2016-2017
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.