Nguyễn Thị Tặng

 nttang
 
MSCB: 2548
Chuyên viên Tổ Quản lý Hoạt động KHCN
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Văn học Việt Nam
Điện thoại: 07103 872175 Di động: 0989 119 375
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Fax: 07103 838474
Phụ trách:
 • Xác lập hồ sơ, đăng ký nhiệm vụ hợp tác NCKH với địa phương/doanh nghiệp. Quản l‎ý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu cơ sở theo yêu cầu,
 • Quản lý các ký kết hợp tác với địa phương, viện, trường, doanh nghiệp, … Kế hoạch sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ theo bản ghi nhớ và đột xuất,
 • Hướng dẫn, tập huấn chuyên đề KHCN.

Ảnh hoạt động

 • DSC00955
 • IMG 20151123 100211
 • 20.11 2
 • P.QLKH 21.9.2016 (5)
 • P.QLKH 21.9.2016 (1)
 • P.QLKH 21.9.2016 (3)
 • 20.11 1
 • DSC01194
 • DSC01454
 • IMG 20151020 153801
 • Ket nap Dang LNDKhoi
 • P.QLKH 21.9.2016 (4)
 • P.QLKH 21.9.2016 (2)
 • Đại hội Đảng viên lần VII Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Tặng Chi bộ QLKH-HTQT
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Tập thể viên chức nữ Phòng Quản lý Khoa học trong đồng phục áo dài 50 năm Trường ĐHCT
 • Hội nghị Viên chức Phòng Quản lý Khoa học năm học 2016-2017
 • Viên chức Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu - Phòng Quản lý Khoa học
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT tổ chức Về nguồn 02/9/2015
 • Chi đoàn QLKH-HTQT Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016
 • Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Lê Nguyễn Đoan Khôi, Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học
 • Tập thể viên chức Phòng Quản lý Khoa học - Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ
 • Viên chức Khối hành chính - Phòng Quản lý Khoa học
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.