Nguyễn Văn Tấn

 nvtan
 
MSCB: 2024
Chuyên viên Tổ Quản lý Hoạt động KHCN
Học vị: Kỹ sư
Chuyên môn: Khoa học Môi trường
Điện thoại: 02923 872302 Di động: 0919 234 067
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Fax: 02923 838474
Phụ trách:
 • Lập kế hoạch nhiệm vụ KHCN cấp trường. Tham mưu dự toán  kinh phí và các định mức của đề tài NCKH cấp trường (cán bộ, sinh viên và nghiên cứu sinh) theo quy định quản lý tài chính,
 • Quản lý việc thực hiện và sử dụng kinh phí nhiệm vụ NCKH và tổ chức nghiệm thu,
 • Hướng dẫn, tập huấn chuyên đề KHCN liên quan.

Ảnh hoạt động

 • DSC01454
 • IMG 20151020 153801
 • IMG 20151123 100211
 • P.QLKH 21.9.2016 (3)
 • 20.11 1
 • P.QLKH 21.9.2016 (1)
 • 20.11 2
 • P.QLKH 21.9.2016 (4)
 • DSC01194
 • P.QLKH 21.9.2016 (5)
 • Ket nap Dang LNDKhoi
 • DSC00955
 • P.QLKH 21.9.2016 (2)
 • Chi đoàn QLKH-HTQT Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016
 • Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Tặng Chi bộ QLKH-HTQT
 • Viên chức Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu - Phòng Quản lý Khoa học
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Hội nghị Viên chức Phòng Quản lý Khoa học năm học 2016-2017
 • Phòng Quản lý Khoa học mừng 20/11/2015
 • Tập thể viên chức Phòng Quản lý Khoa học - Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ
 • Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT tổ chức Về nguồn 02/9/2015
 • Tập thể viên chức nữ Phòng Quản lý Khoa học trong đồng phục áo dài 50 năm Trường ĐHCT
 • Lễ Kết nạp Đảng viên mới Lê Nguyễn Đoan Khôi, Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học
 • Đại hội Đảng viên lần VII Chi bộ liên phòng QLKH-HTQT
 • Viên chức Khối hành chính - Phòng Quản lý Khoa học
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.