Nội quy - Quy Chế » Quy chế học vụ » Quy định Công tác học vụ năm học 2010 - 2011 -
Nội quy - Quy Chế » Quy chế học vụ
Quy định Công tác học vụ năm học 2010 - 2011

Trường Đại học Cần Thơ vừa ban hành Quy định Công tác học vụ mới nhất áp dụng từ Học kỳ 1 năm học 2010 - 2011. Quy định gồm 5 chương, 37 điều với những nội dung quan trọng trong việc học tập của Sinh viên.

Tìm hiểu kỹ về Quy định Công tác học vụ, Sinh viên có thể hiểu rõ những việc liên quan đến học tập như: Kế hoạch học tập, Tín chỉ, Học bổng, Quỹ trợ cấp khó khăn đột xuất, Miễn - Giảm học phí, Các quy trình, Khen thưởng, Kỷ luật...

Việc tìm hiểu Quy định mới (22 trang) sẽ giúp ích cho Sinh viên rất nhiều trong học tập và sinh hoạt, tránh những trường hợp thiếu thông tin dẫn đến những kết quả không tốt như: bị cảnh báo học vụ, đình chỉ học tập vì có điểm rèn luyện kém hoặc bị nhắc nhở về việc quá thời gian đào tạo v.v...

Sinh viên nếu có những trường hợp liên quan cần hỗ trợ, liên hệ Phòng Công tác Sinh viên qua hộp thư: hotrosinhvien hoặc mcan@ctu.edu.vn.