HƯỚNG DẪN TN SINH VIN KHA 42

ĐĂNG K Ở K TC X

 

 

 

Bước 1: Sinh vin dn 02 ảnh 3x4, điền thng tin vo Phiếu đăng k ở K tc x theo mẫu (Chuẩn bị trước Phiếu đăng k ở K tc x tại nh).

Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học tại nh học B1 (thời gian nộp hồ sơ c ghi trn Giấy bo trng tuyển).

Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ nhập học, sinh vin nộp Phiếu đăng k ở K tc x tại Phng 105 nh học B1 từ 30/8/2016 đến 01/9/2016.

Bước 4: Đng ph ở K tc x tại Phng 105 nh học B1; Sau khi đng ph, sinh vin lin hệ Văn phng K tc x để nhận chỗ ở v c thể dọn vo ở trong ngy.