-              Lập phiếu “Đăng kư ở Kư túc xá” (theo mẫu) và dán 2 ảnh 3x4 vào phiếu.

-              Đến pḥng 104 Nhà học B1 nộp đăng kư

-              Đóng phí theo học kỳ (4 tháng đối với tân sinh viên trong đợt thu phí).

o      Khu A: 80.000đ/ tháng

o      Khu B: 100.000đ/tháng

-              Sau khi đóng phí sinh viên liên hệ Văn pḥng Kư túc xá để nhận chỗ ở ngay.