VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://www.panasonic.com hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/5/2017 (Thứ Ba)

Xem chi tiết thông báo

Quyết định Miễn, giảm học phí: Sinh viên in thời khóa biểu để kiểm tra và đóng học phí tại Phòng Tài vụ.

Xem chi tiết

Quyết định Hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên theo dỗi thông tin nhận tiền trên Website Phòng Tài vụ.

Xem chi tiết

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Ban điều hành Quỹ http://donghanh.net kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/4/2017. xem chi tiết

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng hoàn tất các hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/3/2017.

Xem chi tiết thông báo

1/ Kết quả học bổng Thắp sáng Niềm tin, năm học 2016 - 2017 - Xem chi tiết

2/ Kết quả học bổng Đồng hành Đài Loan kỳ 31, năm học 2016 - 2017 - Xem chi tiết

Trang 1 / 7

CỐ VẤN HỌC TẬP

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

TIN HỌC BỔNG