VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Sinh viên in thời khóa biểu trên hệ thống để kiểm tra miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (đối với các học kỳ trước đó sinh viên theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn chi trả).

Xem chi tiết

Sinh viên theo dõi website Phòng Tài vụ để xem hướng dẫn nhận tiền trợ cấp xã hội.

Xem Quyết định tại đây

Thời gian tổ chức lễ học bổng: dự kiến được tổ chức vào tháng 6 (có thông báo sau).

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên  theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn nhận tiền trợ cấp.

Xem chi tiết

Tất cả sinh viên đại học, học viên Sau đại học và Nghiên cứu sinh có nhu cầu đăng ký xét học bổng Vallet năm 2017 cần thực hiện như sau:...xem chi tiết

Trang 1 / 8

CỐ VẤN HỌC TẬP

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

TIN HỌC BỔNG