CỐ VẤN HỌC TẬP

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng với chủ đề nêu trên điều có thể được dự tuyển đến hết 31/01/2018.

Xem chi tiêt thông báo

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng hoàn tất các hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/8/2017.

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên  theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn nhận tiền trợ cấp.

Xem chi tiết

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng SCIC nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến trước ngày 10/8/2017 (Thứ Năm).

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn

Xem thông tin hướng dẫn

Sinh viên in thời khóa biểu trên hệ thống để kiểm tra miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (đối với các học kỳ trước đó sinh viên theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn chi trả).

Xem chi tiết

Trang 1 / 8

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN