TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Học bổng VietHope (USP)

Tân sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng hoàn tất hồ sơ trước ngày 12/10/2016 và nộp tại Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ: Nhà điều hành, Khu 2, đường 3/2, Q.Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ...xem thông báo - tải mẫu đơn

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN