TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo tư vấn sức khỏe sinh viên năm học 2016 - 2017

Trường tổ chức tư vấn sức khỏe cho sinh viên năm học 2016 - 2017 như sau:

Thời gian: Từ 9g00 đến 11g00 các ngày thứ năm hàng tuần

Địa điểm: tại Trạm y tế Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết thông báo - Đăng ký tư vấn

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN