TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo tư vấn sức khỏe sinh viên năm học 2016 - 2017

Trường tổ chức tư vấn sức khỏe cho sinh viên năm học 2016 - 2017 như sau:

Thời gian: Từ 9g00 đến 11g00 các ngày thứ năm hàng tuần

Địa điểm: tại Trạm y tế Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết thông báo - Đăng ký tư vấn

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN