TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Quyết định số 5976/QĐ-ĐHCT

Quyết định số 5976/QĐ-ĐHCT, ngày 23/12/2013, quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường ĐH Cần Thơ.

Văn bản xem tại đây.

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN