CỐ VẤN HỌC TẬP

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thời gian thực hiện:

+ Đối với các sinh viên khóa cũ trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến ngày 30/7 và ngày 06/8/2017.

+ Đối với sinh viên khóa mới Khóa 43 trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến ngày 01/9/2017.

Xem chi tiết

Đại diện Ban Cán sự nộp danh sách lớp cùng các văn bằng tốt nghiệp cho Phòng Công tác Sinh viên trong thời gian từ ngày 01/08/2017 đến 11/08/2017...xem chi tiết

Thời gian đăng ký ở KTX học kỳ I, năm 2017 - 2018 từ ngày 23/5/2017 đến 26/5/2017 đăng ký online qua Hệ thống Quản lý...xem chi tiết

Trang 1 / 4

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN