TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội và Miễn giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017

1/ Sinh viên nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 27/02/2017 đến ngày 10/03/2017

Xem chi tiết thông báo

2/ Sinh viên nộp hồ sơ Miễn, giảm học phí trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 13/02/2017 đến 24/02/2017

Xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN