TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Danh sách được xét căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I, năm học 2016-2017; Theo quy định tại Mục 1, Điều 9, Quy định về công tác học vụ áp dụng từ học kỳ I, 2016-2017.

Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (chính thức): các lớp chính quy - các lớp tiên tiến

Sinh viên theo dõi thông báo hướng dẫn nhận tiền tại website Phòng Tài vụ

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN