TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Danh sách học bổng khuyến khích học tập các lớp chất lượng cao khóa 42 học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Danh sách được xét căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I, năm học 2016-2017; Theo quy định tại Mục 1, Điều 9, Quy định về công tác học vụ áp dụng từ học kỳ I, 2016-2017.

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học kỳ II, năm học 2016 - 2017 các lớp chất lượng cao K42: xem chi tiết.

Quỹ phân bổ học bổng

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN