CỐ VẤN HỌC TẬP

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Kế hoạch Sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học năm học 2017 - 2018

Thời gian thực hiện:

+ Đối với các sinh viên khóa cũ trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến ngày 30/7 và ngày 06/8/2017.

+ Đối với sinh viên khóa mới Khóa 43 trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến ngày 01/9/2017.

Xem chi tiết

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN