TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo về việc nộp hồ sơ Miễn giảm học phí học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 18/08/2017. Sau khi xét duyệt hồ sơ, Trường sẽ ban hành Quyết định miễn, giảm học phí đối với những sinh viên đúng đối tượng.

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN