TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày 04/09/2017 đến hết ngày 15/09/2017. Sau khi xét duyệt hồ sơ, Trường sẽ ban hành Quyết định Trợ cấp xã hội đối với những sinh viên đúng đối tượng.

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN