TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận vay vốn học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Đại diện Ban Cán sự lớp lập danh sách (theo mẫu đính kèm) những sinh viên có nhu cầu và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên ;

   - Thời gian nộp : Buổi sáng các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ)

   - Thời gian nhận : Buổi chiều sau 3 ngày khi nộp danh sách (trừ ngày nghỉ)

   - Thời gian nộp danh sách theo lớp:

        + Đối với sinh viên khóa cũ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2017.

        + Đối với sinh viên khóa 43: Từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 13/10/2017.

Xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN