CỐ VẤN HỌC TẬP

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Tin hoạt động

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng Busan University, Hàn Quốc năm 2017 đều có thể tham gia dự tuyển, thời gian nộp hồ sơ hạn cuối là ngày 30/6/2017...xem chi tiết thông báo

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng Daejeon University, Hàn Quốc năm 2017 đều có thể tham gia dự tuyển, thời gian nộp hồ sơ hạn cuối là ngày 07/7/2017...xem chi tiết thông báo

Hồ sơ và biểu mẫu kèm theo

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng Gachon University, Hàn Quốc năm 2017 đều có thể tham gia dự tuyển, thời gian nộp hồ sơ hạn cuối là ngày 23/6/2017...xem chi tiết thông báo

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng Kanazawa University, Nhật Bản năm 2017 đều có thể tham gia dự tuyển, thời gian nộp hồ sơ hạn cuối là ngày 31/5/2017...xem chi tiết thông báo

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng Wonkwang University, Hàn Quốc năm 2017 đều có thể tham gia dự tuyển, thời gian nộp hồ sơ hạn cuối là ngày 31/5/2017...xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN