TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo về việc tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Hàn

Tất cả các sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu tham dự Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn do Trung tâm Hàn Quốc Đông Nam Á tổ chức. Thời gian gửi bài viết đăng ký hạn cuối là ngày 15/10/2017

Xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN