TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Sinh viên, học sinh Trường THPT Thực hành Sư phạm có nhu cầu xét cấp học bổng Lương Văn Can nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/7/2017 (Thứ Năm).

Xem chi tiết thông báo

Xem hướng dẫn

Tải mẫu đơn

Tải mẫu thư giới thiệu

Sinh viên in thời khóa biểu trên hệ thống để kiểm tra miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (đối với các học kỳ trước đó sinh viên theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn chi trả).

Xem chi tiết

Sinh viên in thời khóa biểu trên hệ thống để kiểm tra miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (đối với các học kỳ trước đó sinh viên theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn chi trả).

Xem chi tiết

Sinh viên in thời khóa biểu trên hệ thống để kiểm tra miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (đối với các học kỳ trước đó sinh viên theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn chi trả).

Xem chi tiết

Sinh viên in thời khóa biểu trên hệ thống để kiểm tra miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (đối với các học kỳ trước đó sinh viên theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn chi trả).

Xem chi tiết

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN