TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Ban điều hành học bổng Vallet sẽ tổ chức buổi lễ phát học bổng cho các sinh viên nêu trên như sau:

            * Thời gian: từ 07 giờ 00, ngày 08/9/2017 (Thứ Sáu)

            * Địa điểm: Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Trường sẽ tổ chức 01 chuyến xe cho các em cùng lên Thành phố Hồ Chí Minh để nhận học bổng. Cụ thể như sau:

            * Thời gian tập trung: 03 giờ 00, ngày 08/9/2017;

            * Địa điểm tập trung: Cổng B - Tổ Bảo vệ - Khu 2.

Xem chi tiết thông báo

Tất cả sinh viên tỉnh An Giang đang theo học tại Trường có nhu cầu xét cấp học bổng của Hội khuyến học tỉnh An Giang hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên - văn phòng Nhà điều hành kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/9/2017

Xem chi tiết thông báo

Hướng dẫn thực hiện

Mẫu đơn Khuyến tài

Mẫu đơn Khuyến học

Mẫu đơn Bảo trợ

Mẫu đơn Khiếm Khuyết

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng với chủ đề nêu trên điều có thể được dự tuyển đến hết 31/01/2018.

Xem chi tiêt thông báo

Sinh viên  theo dõi website Phòng Tài Vụ để biết hướng dẫn nhận tiền trợ cấp.

Xem chi tiết

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng SCIC nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến trước ngày 10/8/2017 (Thứ Năm).

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn

Xem thông tin hướng dẫn

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN