TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Sinh viên theo dõi website Phòng Tài vụ để được hướng dẫn miễn, giảm

Xem chi tiết

Trường sẽ tổ chức lễ phát học bổng theo kế hoạch sau:

- Thời gian: từ 13 giờ 30, ngày 09/01/2017;

- Địa điểm: Hội trường 4 Lầu 8 - Nhà Điều hành

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng Doãn Tới - An Giang, nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/12/2016 (Thứ Sáu) tại Phòng Công tác Sinh viên

Xem chi tiết thông báo

Trường tổ chức xe đưa các em đến địa điểm nhận học bổng theo kế hoạch sau:

Thời gian: Buổi sáng 5g00, ngày 23/12/2016 (Thời gian có thay đổi so với thông báo);

Địa điểm: tập trung tại tổ bảo vệ Cổng B - Khu II - ĐHCT.

Xem chi tiết

Trường tổ chức lễ phát học bổng theo kế hoạch sau:

Thời gian: 8g30, ngày 25/12/2016;

Địa điểm: Hội trường 1 lầu 5 - Nhà Điều hành

Xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN