TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017 hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2017 (Thứ Ba)

Xem chi tiết thông báo

Mẫu đơn "Nghị Lực"

Mẫu đơn "Triển Vọng"

Sinh viên theo dõi website Phòng Tài vụ để xem hướng dẫn nhận tiền trợ cấp xã hội.

Xem Quyết định tại đây

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://www.panasonic.com hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/5/2017 (Thứ Ba)

Xem chi tiết thông báo

Thông tin học bổng

Quyết định Miễn, giảm học phí: Sinh viên in thời khóa biểu để kiểm tra và đóng học phí tại Phòng Tài vụ.

Xem chi tiết

Quyết định Hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên theo dỗi thông tin nhận tiền trên Website Phòng Tài vụ.

Xem chi tiết

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Ban điều hành Quỹ http://donghanh.net kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/4/2017. xem chi tiết

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN