TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Sinh viên in thời khóa biểu để kiểm tra miễn, giảm học phí

Xem quyết định tại đây

Sinh viên có nhu cầu xin xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2016 (Thứ Sáu)

Xem chi tiết thông báo - tải mẫu đơn

Sinh viên theo dõi website Phong Tài vụ để được hướng dẫn nhận Hỗ trợ chi phí học tập

Xem chi tiết

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN