TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau phối hợp với nhà trường tổ chức lễ phát học bổng theo kế hoạch sau:

Thời gian: 8g30, ngày 25/12/2016

Địa điểm: Hội trường 1 lầu 5 - Nhà Điều hành.

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2016.

Xem chi tiết thông báo

Xem hướng dẫn làm hồ sơ

Xem chi tiết Quyết định

Chú ý: Sinh viên theo dõi thông báo trên website Phòng Tài vụ để được hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ.

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng Toyota năm 2016, hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên hạn cuối là ngày 29/11/2016.

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Ban điều hành Quỹ http://donghanh.net kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2016

xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN