TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Thời gian tổ chức Lễ phát học bổng dự kiến giữa tháng 6/2016 (có thông báo sau)

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016 theo một trong hai hạng mục "Nghị lực" hoặc "Triển vọng" hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/6/2016 (Thứ Ba).

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn (Nghị Lực) - Tải mẫu đơn (Triển Vọng)

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/05/2016. Các Trường hợp nộp theo địa chỉ của Công ty vẫn được chấp thuận, tuy nhiên nhà Trường sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh.

Xem chi tiết thông báo

Xem hướng dẫn - tải mẫu đơn 1 - tải mẫu đơn 2

Thời gian đăng ký học bổng từ ngày 29/04/2016 đến 29/05/2016.

Xem chi tiết thông báo tại đâyhướng dẫn

Văn phòng Hessen tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tiến hành tổ chức Lễ phát học bổng cho sinh viên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch sau:

 - Thời gian: từ 10 giờ, ngày 26/4/2016 (Thứ Ba);

 - Địa điểm: Hội trường 1 - tầng 5 Nhà điều hành.

Lưu ý: Sinh viên tham dự Lễ cần trang phục nghiêm túc, mang bảng tên và chuẩn bị Thư cảm ơn để gửi cho nhà tài trợ.

Xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN