TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

A. Chương trình AMD Group: Sinh viên có nhu cầu xét cấp hoc bổng hoàn chỉnh các thủ tục (sau khi đã đăng ký trực tuyến) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2016. Hướng dẫn - Mẫu đơn

B. Học bổng Lương Văn Can: Sinh viên chính quy, học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Sư phạm có nhu cầu xét cấp học bổng Lương Văn Can (sau khi đã đăng ký trực tuyến) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/6/2016. Hướng dẫn

Xem chi tiết thông báo

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Lưu ý: Sinh viên theo dõi Website Phòng Tài vụ để biết hướng dẫn nhận tiền trợ cấp xã hội.

Sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/4/2016...Xem chi tiết thông báo - Tải mẫu đơn_1Tải mẫu đơn_2

Trường tổ chức Lễ trao học bổng cho các sinh viên theo kế hoạch sau:

      - Thời gian: từ 15 giờ 00, ngày 29/3/2016;

      - Địa điểm: Hội trường Khoa Nông nghiệp & SHUD.

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Ban điều hành Quỹ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/04/2016...xem chi tiết thông báo - tải mẫu đơn- Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN