TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (nhà điều hành) kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/5/2015.

Văn phòng Hessen tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tiến hành tổ chức Lễ phát học bổng cho các sinh viên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch sau:

      - Thời gian: từ 10 giờ, ngày 22/4/2015 (Thứ Tư);
      - Địa điểm: Phòng họp 2 - Nhà điều hành.
Lưu ý: Sinh viên tham dự Lễ cần ăn mặc nghiêm túc, mang bảng tên và chuẩn bị Thư cám ơn để gửi cho nhà tài trợ.
Sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2015.

Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2015. Đồng thời đăng ký dự tuyển tại địa chỉ apply.scholarshipandmore.org

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 13/02/2015 (Thứ Sáu);

Địa điểm: Trung tâm văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 04 đường Trần Phú, phường 2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN