VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Tân sinh viên khóa 42

Thông báo xét tuyển Chương trình chất lượng cao:
               1/ Ngành Công nghệ thông tin xem chi tiết
            2/ Ngành Kinh doanh Quốc tế xem chi tiết 
 Thông báo xét tuyển Chương trình tiên tiến:
            1/ Ngành Công nghệ sinh học xem chi tiết
            2/ Ngành Nuôi trồng thủy sản xem chi tiết
  
1/ Hướng dẫn Tân sinh viên hồ sơ cần nộp xem chi tiết
 
2/ Thời gian khám sức khỏe bổ sung xem chi tiết
 
3/ Sinh hoạt và lao động đầu năm (từ ngày 05/9/2016)  xem chi tiết 
 
4/ Sinh hoạt tại Trung Tâm Học Liệu (từ ngày 06/9/2016)  xem chi tiết
 
5/ Hướng dẫn miễn, công nhận điểm, rút học phần xem chi tiết - tải mẫu đơn
 
6/ Lịch học giáo dục Quốc phòng - An ninh xem chi tiết- đợt 4
 
7/ Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2016 - 2017 (từ ngày 12/9/2016) xem chi tiết
 
8/ Nhập kế họach học tập (từ ngày 12/9/2016 đến ngày 02/10/2016) xem chi tiết 
 
9/ Sơ đồ nhà học Khu I - Đại học Cần Thơ xem chi tiết
   Sơ đồ nhà học Khu II - Đại học Cần Thơ xem chi tiết- Ký hiệu Phòng học xem chi tiết
 
10/ BIỂU MẪU (Tải các mẫu đơn thường dùng tại đây):
             
               - Mẫu Phiếu Thông tin Sinh viên khóa 42 - xem chi tiết
                       
               - Mẫu Cam kết Sư phạm khóa 42 - xem chi tiết
                       
               - Mẫu phiếu đăng ký ở Ký túc xá khóa 42 - xem chi tiết
                        
               - Mẫu miễn, công nhận điểm, rút học phần khóa 42 - xem chi tiết
 
               - Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - xem chi tiết
 
11/ THÔNG BÁO: 
              - Hoàn trả học phí học ký I, năm học 2016 - 2017 xem chi tiết

                  - Nộp hồ sơ miễn, giảm học phí xem chi tiết - Mẫu đơn

              - Sinh hoạt và đưa, đón học Giáo dục Quốc Phòng đợt 1 xem chi tiết

              - Chương trình Giáo dục thể chất  xem chi tiết

              - Kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên khóa 42 xem chi tiết
 
             - Xét tuyển Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin
               và Ngành Kinh doanh Quốc tế xem chi tiết 
 
             - Xét tuyển Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ sinh học
               và Nuôi trồng thủy sản xem chi tiết
 
             -  Mua trang phục thể dục thể thao xem chi tiết
                    
             - Nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội xem chi tiết
 
             - Triển khai học phần kỹ năng mềm xem chi tiết
 
12/ HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 42:
              
              - Học bổng Thắp sáng niềm tin 2016 xem chi tiết
             
              - Hoc bổng Microsoft năm 2016 xem chi tiết
              
              - Học bổng Khuyến học Thành phố Cần Thơ xem chi tiết
 
              - Học bổng Tiếp sức đến trường - Báo tuổi trẻ xem chi tiết
 
              - Học bổng VietHope năm 2016 xem chi tiết    
                             
13/ KTX Trường ĐH Cần Thơ dành 1.500 chỗ cho Tân sinh viên xem hướng dẫn
 
14/ Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đảng đối với sinh viên khóa 42 xem chi tiết
 
15/ Hướng dẫn Tân sinh viên nộp sổ Đoàn xem chi tiết - Cẩm nang sinh viên

CỐ VẤN HỌC TẬP

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

TIN HỌC BỔNG