CỐ VẤN HỌC TẬP

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Danh sách khen thưởng năm học 2015 - 2016

Căn cứ Quy chế công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy:

       - Các SV học đủ số TC theo quy định (từ 15 TC trở lên cho mỗi HK trừ trường hợp do Trường bố trí), có tiến độ học tập trung khung thời gian thiết kế CTĐT, không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách của Trường trở lên.(trích Mục 1, Điều 26).

       - Khen thưởng SV cuối mỗi năm học: Trường xét cấp giấy khen và phần thưởng cho mỗi lớp chuyên ngành một SV được xếp loại giỏi trở lên. Trường hợp có cùng ĐTBCNH (xem Điều 24) thì ưu tiên chọn SV có ĐRL cao hơn ( trích Mục 2, Điều 26).

Xem danh sách

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN