CỐ VẤN HỌC TẬP

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ năm học 2016 - 2017

Theo công văn số 568/KH-HĐXD, ngày 12/9/2016 của Hội đồng xét duyệt Hỗ trợ chi phí học tập của UBND TP. Cần Thơ, Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Cần Thơ...
 

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN