VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Danh sách học bổng khuyến khích học tập các lớp chất lượng cao khóa 42 học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Danh sách được xét căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I, năm học 2016-2017; Theo quy định tại Mục 1, Điều 9, Quy định về công tác học vụ áp dụng từ học kỳ I, 2016-2017.

Danh sách học bổng khuyến khích (chính thức) sẽ công bố vào ngày 28/03/2017.

Quỹ phân bổ học bổng

CỐ VẤN HỌC TẬP

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

TIN HỌC BỔNG