TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông báo về việc dự tuyển chương trình học bổng Okayama Summer Program 2017 for Partner Universities, Nhật Bản

1. Đối tượng dự tuyển:

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng Okayama Summer Program 2017 for Partner Universities, Nhật Bản năm 2017 đều có thể tham gia dự tuyển.

2. Thông tin chi tiết chương trình học bổng:

Sinh viên tham khảo và thực hiện theo hướng dẫn đính kèm.

3 Thời gian đăng ký dự tuyển trực tuyến: hạn cuối là ngày 26/4/2017

Xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN