TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ CÔNG TÁC
NGUYỄN THANH TƯỜNG - Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại : 0919 636 757 - Email: nttuong@ctu.edu.vn
PHẠM VĂN HIỀN - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên;
Q. Giám đốc Trung tâm Phục vụ Sinh viên
Điện thoại : 0918 864 585 - Email: pvhien@ctu.edu.vn
PHAN QUANG VINH - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại : 0909 052 025 - Email: pqvinh@ctu.edu.vn
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên;
Giám đốc Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên
Điện thoại : 0982 909 275 - Email: ntphuongthao@ctu.edu.vn
 VĂN PHÒNG 
  (PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN)
 Khu Hiệu bộ - Điện thoại : (0292) 3 872 177
- Hộp thư Hỗ trợ SV: hotrosv@ctu.edu.vn
 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
     Email: ntkoanh@ctu.edu.vn
- Tiếp nhận thông tin liên hệ công tác, hướng dẫn thủ tục có liên quan 
- Công tác văn thư
- Công tác Bảo hiểm SV (BHYT,  BHTN)
 TRƯƠNG TẤN KHẢI
     Email: ttkhai@ctu.edu.vn
- Cấp xác nhận SV vay vốn  
- Công tác quản lý phần mềm, website đơn vị
- Học bổng tài trợ 
- Cập nhật, thống kê dữ liệu, biến động SV
- Quản lý sinh viên ngoại trú
 ĐẶNG BÍCH TUYỀN
    Email: dbtuyen@ctu.edu.vn
 
- Học bổng khuyến khích học tập
- Điểm rèn luyện
- Công tác Cố vấn học tập
- Khen thưởng năm học
- Cảnh báo học vụ
- Tư vấn – Hỗ trợ SV
- Kiểm định chất lượng
 TRƯƠNG THỊ NHƯ LOAN
    Email: ttnloan@ctu.edu.vn
 
- Hồ sơ SV; Thủ tục chuyển trường
- Thủ tục miễn, giảm học phí 
- Trợ cấp xã hội
- Khen thưởng đột xuất
- Thủ tục tạm nghỉ học, học lại, thôi học
- Thủ tục Kỷ luật SV
- Phụ trách công tác Cử tuyển
  TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
- Văn phòng tại khu KTX  khu A
- Điện thoại: (0292) 3 872 178
 PHAN THÔNG LUẬT
     Email: ptluat@ctu.edu.vn
- Phụ trách Đội SV Tự quản,  Đội An ninh xung kích
- Công tác Phòng cháy chữa cháy
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
 HUỲNH ĐÀO
     Email: hdao@ctu.edu.vn
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
     Email: ntny@ctu.edu.vn
- Tiếp nhận thông tin sửa chữa (online)
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
 NGUYỄN THANH THÚY
     Email: ntthuy@ctu.edu.vn
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
 TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
- Văn phòng tại KTX khu B
- Điện thoại: (0292) 3 872 275
 LÊ VĂN ÚT
     Email: lvut@ctu.edu.vn
- Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho SV và các đối tượng khác tại KTX-B
- Công tác quản lý phần mềm, website Trung tâm
- Phụ trách Đội SV Tự quản, Đội An ninh xung kích; Các hoạt động văn nghệ, phong trào sinh viên nội trú
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-B)
 PHẠM NGỌC DIỄM
     Email: pndiem@ctu.edu.vn
- Thanh toán các Hợp đồng dịch vụ của Trung tâm
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-B)
- Văn thư
TRẦN VĨNH BẢY
     Email: tvbay@ctu.edu.vn
- Phụ trách các hoạt động VH, VN, TDTT, các hoạt động phong trào sinh viên nội trú.
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-B)
 ĐỖ TRUNG NGHĨA
     Email: trungnghia@ctu.edu.vn
- Công tác sửa chữa, Phòng cháy chữa cháy
- Công tác xử lý dữ liệu điện, nước
  CÔNG TÁC Y TẾ SINH VIÊN
- Văn phòng tại Trạm Y tế Trường Đại học Cần Thơ
- Điện thoại: (0292) 3 872 115
- Di động (Ngô Ngọc Diệu): 01266 877 876
 
* Hoan nghênh bạn phản ánh, góp ý về tác phong, thái độ làm việc của nhân viên (góp ý cụ thể: họ tên, thời gian, nội dung...) bằng hộp thư điện tử do Trường cấp (email) đến lãnh đạo đơn vị theo địa chỉ nêu trên; hoặc Thùng thư hoặc Hộp thư hotrosv@ctu.edu.vn

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN