TƯ VẤN SỨC KHỎE

HỖ TRỢ SINH VIÊN ONLINE

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Giới thiệu Phòng Công tác Sinh viên

Được thành lập năm 2007, Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng-học phí, khen thưởng-kỷ luật sinh viên; tư vấn sinh viên (học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm, ...); Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Đại học Cần Thơ.

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN