CỐ VẤN HỌC TẬP

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Nhiệm vụ Phòng Công tác Sinh viên

Các nhiệm vụ P.CTSV: 

1. Tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa mới; thực hiện các nghiệp vụ liên quan tiếp nhận hồ sơ sinh viên trúng tuyển, sinh hoạt đầu khóa, khám sức khỏe sinh viên, cấp mã số SV, phân lớp ...

2. Tổ chức nhập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ và báo cáo thống kê có liên quan như khen thưởng, kỷ luật và các mặt có liên quan đến học tập, rèn luyện của sinh viên chính quy đang học, tốt nghiệp. Trích lục, chứng thực, sao y các văn bản, hồ sơ sinh viên theo chức năng quản lý và  quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Bộ, Trường liên quan học bổng, học phí, khen thưởng-kỷ luật đối với sinh viên.

4. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

5. Hoàn thành hồ sơ sinh viên tốt nghiệp sau khi có quyết định ra trường từ P.ĐT.

6. Tổ chức quản lý và điều hành họat động của Ký túc xá sinh viên.

7. Chủ trì kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú.

8. Chủ trì kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong sinh viên.

9. Chủ trì kết hợp với các đơn vị-đoàn thể trong và ngoài Trường thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên trong học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm.

10. Phối hợp với các đơn vị trong Trường chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên.

11. Phối hợp với các đơn vị trong Trường và gia đình sinh viên trong công tác quản lý sinh viên.

12. Xây dựng và quản lý phòng về mọi mặt.

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN